Valu lui Traian: Consiliul Local, chemat la ședință extraordinară

Primarul comunei Valu lui Traian, Florin Mitroi, convoacă şedinţă  extraordinară  a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, jud.Constanţa, în   2  iunie   2016 (joi) ora 15,30, ce  va  avea loc în sala  de şedinţe a Consiliului Local.

 

Ordinea de  zi  este  compusă  din  urmatoarele puncte:

1. Proiect  de  hotărâre pentru  modificarea  şi  completarea   anexei  la  H.C.L. nr.17/15.01.2016 privind  aprobarea  programului de  achiziţii pe anul 2016, cu  modificările  şi  completările  ulterioare.

Iniţiator-Primar- MITROI   FLORIN

        2. Proiect  de  hotarare  pentru  modificarea  şi  completarea   H.C.L. nr.25/15.01.2016 privind  aprobarea   atribuirii  directe  a   unor  contracte  de  furnizare  sau  de  servicii  în  cursul   anului   2016, cu  modificările  şi  completările  ulterioare.

Iniţiator- primar-MITROI  FLORIN

       3. Proiect  de  hotărâre  privind   aprobarea  încredinţării  directe  a  contractului  de  achiziţie -„servicii  de   evaluare  bunuri  proprietatea  publică  a  comunei  Valu  lui  Traian, judeţul Constanţa”.

     Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN

       4. Proiect  de  hotărâre  privind   aprobarea  încredinţării  directe  a  contractului  de  achiziţie -„lucrări  suplimentare  drumuri- str. Bucureşti tronson 2 (km 1+725-2+575)”.

     Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN

       5. Proiect  de  hotărâre  privind   aprobarea  încredinţării  directe  a  contractului  de  achiziţie -„lucrări  suplimentare  drumuri- str. Bucureşti tronson 2 (km 1+475-1+725)”.

     Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN

       6. Proiect  de  hotărâre  privind   aprobarea  încredinţării  directe  a  contractului  de  achiziţie -„lucrări  suplimentare  drumuri- str. Murfatlar (km 0+500-2+150, fără borduri)”.

     Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN

       7. Proiect  de  hotărâre  privind   aprobarea  încredinţării  directe  a  contractului  de  achiziţie -„lucrări  suplimentare  drumuri- str. Bucureşti tronson 2 (km 0+000-1+475), str. Murfatlar borduri (km 0+500-2+150), str. Imparat  Traian”.

     Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN

       8. Proiect  de  hotărâre  privind   aprobarea  încredinţării  directe  a  contractului  de  achiziţie -„lucrări  suplimentare  drumuri- str. Bucureşti tronson 1”

     Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN

       9. Proiect  de  hotărâre  privind   aprobarea  încredinţării  directe  a  contractului  de  achiziţie -„lucrări  suplimentare  drumuri- str. Murfatlar (km 0-0+500), cu  ridicări  capace  la  cote”.

     Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN

       10. Proiect  de  hotărâre  privind   aprobarea  încredinţării  directe  a  contractului  de  achiziţie -„lucrări  mentenanţă  iluminat  public”.

     Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN

       11. Proiect  de  hotărâre  privind   aprobarea  încredinţării  directe  a  contractului  de  achiziţie -„lucrări  extindere  reţele electrice  str. Canalului”.

     Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN

       12. Proiect  de  hotărâre  privind   aprobarea  RECTIFICARII  BUGETULUI LOCAL pe anul 2016 aprobat  prin  H.C.L. nr.37/08.02.2016, cu  modificările  ulterioare.

Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN

        13.  Proiect  de  hotărâre  pentru  modificarea  Anexei  la  H.C.L. nr.79/11.03.2016   privind  aprobarea   Programului  de  achiziții de  bunuri  și  servicii pentru  desfășurarea  activității   Societății ”GOSPODĂRIE  COMUNALĂ  VALU  LUI  TRAIAN”S.R.L., pe  anul 2016, cu  modificările  ulterioare.

     Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN

       14. Proiect  de  hotărâre  privind  acordarea  unor  ajutoare  de  urgenţă.

    Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *