Valu lui Traian: consilierii, în ședință ordinară. Află când se vor întruni și ce vor discuta

Primarul comunei Valu lui Traian  Florin Mitroi, convoacă şedinţă  ordinară  a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, jud.Constanţa, în conformitate cu prevederile  art.133 alin.(1) din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,   în data de  17.02.2021  ora-  12,00 , ce  va  avea loc în sala  de şedinţe  a  Consiliului Local, cu  luarea măsurilor de siguranţă care se  impun situaţiei actuale (purtarea de măşti) în contextul epidemiei de coronavirus şi  pentru  prevenirea riscului  de răspândire la nivelul comunei Valu lui Traian a infecţiei cu  virusul  CODID-19.

            Proiectul  ordinii de  zi  este  compus  din  urmatoarele puncte:        

    1. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și completarea  Nomenclaturii  stradale  organizată  la  nivelul  comunei  Valu  lui Traian, aprobată  prin H.C.L. nr.40/14.02.2020, cu  modificările şi completările ulterioare.

Iniţiator- primar FLORIN  MITROI

    2. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  execuţiei bugetului  local pe trimestrul IV, anul 2020.

Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN

    3.  Proiect  de  hotărâre  privind aprobarea  indexării  impozitelor  şi taxelor  locale  pentru anul  2021, ţinând  cont  de  rata  inflaţiei  pentru  anul 2021.

Iniţiator- primar FLORIN  MITROI

    4. Proiect  de hotărâre  privind  acordul Consiliului Local al comunei Valu lui Traian privind  amplasarea racordului la reţeaua de gaze naturale  a  imobilului  Piaţa Agroalimentară.

  Iniţiator- primar FLORIN  MITROI

   5. Proiect  de hotărâre  pentru  completarea pct.3 – Indicatoare rutiere, al art.7, pct.7.25, din   Regulamentul  Local  privind  circulaţia  pe  drumurile  publice   aflate  în  administrarea  Consiliului Local al comunei  Valu  lui Traian, precum şi  a   modului  de  asigurare  a  semnalizării  rutiere şi a  marcajelor  pe  raza  U.A.T.  Valu  lui Traian, aprobat  prin  H.C.L. nr.334/14.10.2016, cu modificările ulterioare.

  Iniţiator- primar FLORIN  MITROI

   6. Proiect de  hotărâre  privind aprobarea  scutirii de la plata  taxelor locale unor persoane fizice.

Iniţiator- primar FLORIN MITROI

   7. Proiect de  hotărâre  pentru  modificarea  art.1  din  H.C.L. nr.7/15.01.2016, cu modificările ulterioare.

Iniţiator- primar FLORIN MITROI

   8. Proiect de  hotărâre  privind  aprobarea  închirierii, prin licitatie, a  unui  spaţiu ce face parte din domeniul public  al comunei Valu lui Traian (patiserie).

Iniţiator- primar FLORIN MITROI

   9. Proiect de  hotărâre  privind aprobarea vânzării, cu plata în rate, a  unor terenuri  intravilane ce fac parte din domeniul priat al comunei Valu lui Traian

Iniţiator- primar FLORIN MITROI

  10. Proiect  de hotărâre  privind  însuşirea  unor  rapoarte  de  evaluare asupra unor  terenuri   intravilane ce fac parte din domeniul privat al comunei Valu lui Traian.

  Iniţiator- primar FLORIN  MITROI

  11. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  retragerii  dreptului  de  folosinţă  asupra  unor  terenuri atribuite  în  baza Legii nr.15/2003.

Iniţiator-Primar-  MITROI  FLORIN

  12. Proiect de hotărâre  privind  atribuirea   unor  loturi  de  teren  în  folosinţă  gratuită  către tinerii  sub 35 de ani în  vederea  construirii  de  locuinţă  proprietate  personală, în  condiţiile  Legii nr.15/2003

Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN

  13. Proiect de hotărâre  privind actualizarea valorii de inventar si a datelor de identificare pentru unele bunuri imobile aflate în domeniul  public al  comunei  Valu lui Traian  şi în administrarea Consiliului Local Valu lui Traian

Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN

  14. Proiect de  hotărâre  privind  aprobarea  planului  de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Valu lui Traian, judeţul Constanța, în anul 2021.

 Iniţiator- primar FLORIN  MITROI

  15. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea şi completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat  al comunei Valu lui Traian, pe anul 2020, aprobat prin H.C.L. nr.21/23.01.2020, cu modificările  şi  completările  ulterioare.

Iniţiator- primar FLORIN  MITROI

   16.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  PLANULUI  DE  ANALIZĂ şi  ACOPERIRE  A  RISCURILOR  (PAAR)   la  nivelul  comunei  VALU  LUI  TRAIAN, pe anul 2021.

Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN

        Intocmit:

    Secretar  general comună,

    DRAGOE  ILONA-IRINA

P R I M A R,

FLORIN  MITROI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *