Valu lui Traian: A fost convocat Consiliul Local. Află ce se va dezbate

            Primarul comunei Valu lui Traian  Florin Mitroi, convoacă şedinţă  ordinară  a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, jud.Constanţa, în conformitate cu prevederile  art.133 alin.(1) din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,   în data de  14.04.2020   ora-  12,00 , ce  va  avea loc în sala  de şedinţe  a  Consiliului Local.

            Proiectul  ordinii de  zi  este  compus  din  urmatoarele puncte:        

   1. Proiect de hotărâre  pentru   modificarea  anexei  la H.C.L. nr.16/23.01.2020  privind  aprobarea   Programului  de  achiziții de  bunuri  și  servicii pentru  desfășurarea  activității    Societății ”GOSPODĂRIE  COMUNALĂ  VALU  LUI  TRAIAN”S.R.L., pe  anul 2020, cu  mdificările  şi  completările ulterioare.

Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN

    2. Proiect  de hotărâre  privind  aprobarea  retragerii  dreptului  de  folosinţă  asupra  terenului  intravilan, lot nr.477, zona  lotizată F, în suprafaţă de 251 m.p.  atribuit  în  baza Legii nr.15/2003, doamnei domnului Filip Marius  şi  aprobarea vânzării  prin licitaţie  publică a  acestui teren.

  Iniţiator- primar FLORIN  MITROI

   3.  Proiect de  hotărâre  privind  modificarea  și completarea  Nomenclaturii  stradale  organizată  la  nivelul  comunei  Valu  lui Traian, aprobată  prin H.C.L. nr.40/14.02.2020, cu  modificările şi completările ulterioare.

Iniţiator- primar FLORIN  MITROI

    4. Proiect  de  hotărâre  pentru  modificarea   şi  completarea  H.C.L. nr.347/ 23.12.2019 privind stabilirea   impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020, cu modificările  şi cmpletările ulterioare.

Iniţiator-Primar-  MITROI  FLORIN

    5. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea efectuării  investiţiilor  privind  extinderea  conductei  de  distribuţie  gaze naturale,  pe străzile:  str.Viei  şi  str.Bucureşti  şi  aprobarea  cofinanţării  din  bugetul local.

Iniţiator-Primar-  MITROI  FLORIN

    6.  Proiect  de  hotărâre  pentru revocarea H.C.L. nr.75/19.03.2020 privind  aprobarea  acordării  de   pachete   alimentare  cu  ocazia  sărbătorilor  de  Paşte, aprilie 2020.

Iniţiator- primar FLORIN  MITROI

  7. Proiect de  hotărâre privind  aprobarea  RECTIFICARII  BUGETULUI LOCAL pe anul 2020, aprobat  prin H.C.L. nr.36/ 14.02.2020, cu  modificările  ulterioare.

Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *