Ucenicia la locul de muncă

In cadrul campaniei de informare “Mai informat, mai multe sanse!” derulata de ANOFM in cadrul proiectului FII INFORMAT! va punem la dispozitie pliantul” Ucenicia la locul de muncă” http://fii-informat.ro/sites/fii-informat.ro/files/ucenicie-anofm.pdf
Legea 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, cu modificarile si completarile aduse de Legea 179/2013 a fost republicata in Monitorul Oficial nr. 498 din 7 august 2013.

Formărea profesionala prin ucenicie are ca principale obiective : 

– să ofere persoanelor interesate, cu vârsta de peste 16 ani, posibilitatea de a obţine o calificare în sistemul de formare profesională a adulţilor, care să permită ocuparea unui loc de muncă şi continuarea învăţării; 
– să permită angajatorilor să îşi asigure forţa de muncă calificată, de calitate, în funcţie de cerinţele proprii;
Definitii: 

angajator – persoana fizică sau juridică ce poate, potrivit legii, să angajeze forţă de muncă pe bază de contract individual de muncă; 
ucenic – persoana cu vârsta de peste 16 ani care, din voinţă proprie, încheie un contract de ucenicie cu un angajator, în scopul obţinerii unei calificări; 
furnizori de formare profesională pentru ucenicie la locul de muncă – unităţi şi instituţii de învăţământ, angajatori, alţi formatori, autorizaţi/acreditaţi pentru calificarea respectivă; 
coordonatorul de ucenicie – salariatul angajatorului sau, după caz, întreprinzătorul persoană fizică organizator al uceniciei la locul de muncă şi care are obligaţia de a colabora cu furnizorul de formare profesională autorizat pentru organizarea, desfăşurarea şi evaluarea continuă a formării profesionale a ucenicului, pe baza standardului ocupaţional corespunzător ocupaţiei în care se califică ucenicul; 
contract de prestări de servicii de formare profesională – contractul încheiat între angajator şi furnizorul de formare profesională pentru ucenicie la locul de muncă, dacă este altă persoană juridică, în temeiul căruia se asigură formarea profesională a ucenicului şi susţinerea examenelor de absolvire, la finalizarea

 Contractul de ucenicie este un contract individual de muncă de tip particular, încheiat pe durată determinată, în temeiul căruia ucenicul, se obligă să se pregătească profesional şi să muncească pentru şi sub autoritatea angajatorului, care se obligă să îi asigure plata salariului şi toate condiţiile necesare formării profesionale. 
Durata timpului de muncă este de 8 ore pe zi şi 40 de ore pe săptămână, iar în cazul tinerilor cu vârsta de până la 18 ani, durata timpului de muncă este de 6 ore pe zi şi 30 de ore pe săptămână.

Angajatorul care încheie un contract de ucenicie, pe perioada derulării acestuia, poate solicita şi beneficiază, la cerere, de 60% din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă, în vigoare, prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare. 
Contactati agentiile teritoriale pentru ocuparea fortei de munca!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *