Tahografe inteligente – reguli pentru înregistrarea timpilor de condus/odihnă

Parlamentul a aprobat miercuri specificaţiile pentru o nouă generaţie de tahografe inteligente agreate informal de Parlament şi de Consiliu în mai. Tahografele “inteligente” vor aduce o mai bună implementare a timpilor de condus şi de odihnă, vor face fraudele mai dificile, vor creşte siguranţa drumurilor şi for reduce controlul companiilor.

“Regulile revizuite reprezintă o un echilibru între siguranţa drumurilor şi condiţiile de lucru, pe de-o parte şi respectul pentru viaţa privată şi datele şoferilor, pe de altă parte. Parlamentul a susţinut introducerea tahografelor inteligente pentru că astfel s-ar îmbunătăţi aplicarea regulilor şi s-ar reduce povara administrativă pentru companiile de transport care utilizează tahografe, pe termen mediu şi lung”, a spus raportorul Silvia-Adriana Ţicău (S&D, RO).

Conform regulilor revizuite, tahografele inteligente vor fi implementate în noile vehicule în termen de trei ani după stabilirea specificaţiilor tehnice de către Comisie. După încă 15 ani, ele vor fi implementate sau implementate retroactiv în toate vehiculele utilizate pentru transport profesional.

Tahografele “inteligente” vor înregistra automat viteza şi distanţa, locaţia de start şi de final. Vor permite, de asemenea, transferul de date şi verificarea la distanţă, prin transmisii fără fir către autorităţile de control, astfel încât utilizarea improprie şi manipularea for putea fi detectate mai uşor. Amenzile sau sancţiunile nu vor putea fi impuse doar pe baza verificărilor la distanţă, dar noul sistem va contribui la reducerea verificărilor pe drum din partea companiilor şi vor ţinti “oile negre”.

Meşteşugarii sunt exceptaţi

Camioanele mai mici de 7,5 tone vor fi exceptate dacă transportă materiale, echipamente sau maşini utilizate de şofer pentru activitatea sa individuală pe o rază de 100 km faţă de cartierul general al companiei, cu condiţia ca şofatul să nu fie principala activitate a şoferului.

Ofiţerii de control vor fi specializaţi şi echipaţi mai bine şi cerinţe mai stricte vor fi aplicate atelierelor care vor instala tahografele.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *