Strategiei de dezvoltare integratã a oraşului Cernavoda 2015-2020, în dezbatere

Primaria oraşului Cernavoda, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, anunţã cã a fost elaborat PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Strategiei de dezvoltare integratã a oraşului Cernavoda 2015-2020.

Initiatorul proiectului de hotarare-Primarul oraşului Cernavoda.

Proiectul de hotarare este însoţit de anexa care cuprinde Strategia de dezvoltare integratã a oraşului Cernavoda 2015-2020, expunerea de motive a iniţiatorului şi raportul de specialitate al Biroului Strategie şi Dezvoltare Localã, fiind afişate pe site-ul institutiei: www.primaria-cernavoda.ro  şi la sediul Primariei oraşului Cernavoda, din  str. Ovidiu, nr.11,  în data de 30.07.2015.

Precizãm totodata cã pot fi formulate în scris opinii, propuneri, recomandãri pe marginea proiectului de hotarare la sediul Primariei oraşului Cernavoda –  Compartiment Relaţii Publice Informatizare Date şi Arhivã, respectiv în format electronic pe adresa de e-mail: primaria@cernavoda.ro şi  fax: 0241 487.124, pânã pe  data de 13.08.2015.

Persoanele interesate pot consulta documentaţia afişatã pe site-ul institutiei: www.primaria-cernavoda.ro  şi la sediul Primariei oraşului Cernavoda, din  str. Ovidiu, nr.11.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *