Statistică: mai mulţi turişti şi mai puţini şomeri ca în 2012

citeste mai mult

Principalii indicatori statistici ai judeţului Constanţa în perioada ianuarie-mai 2013

Numărul salariaţilor din judeţ, în luna mai 2013, este de 179,0 mii persoane, mai mare cu 462 persoane faţă de cel din luna aprilie 2013 şi cu 2769 persoane peste nivelul înregistrat în luna mai 2012. Câştigul salarial mediu brut pe un salariat, în judeţul Constanţa, a fost în luna mai 2013 de 2091 lei, iar câştigul salarial mediu net a fost de 1510 lei, cu 6,5%, respectiv cu 6,2% peste nivelul înregistrat în luna mai 2012. Luând în calcul rata inflaţiei din ultimele 12 luni, câştigul salarial mediu net este, în termeni reali, mai mare cu 0,8% în luna mai 2013 faţă de mai 2012.

Numărul turiştilor sosiţi în perioada ianuarie-mai 2013 a fost de 98,4 mii persoane, faţă de 93,8 mii persoane în aceeaşi perioadă din 2012, înregistrându-se o creştere de 4,9%. Numărul înnoptărilor este aproape la acelaşi nivel: 275,4 mii înnoptări în primele cinci luni ale anului 2013, faţă de 275,9 mii înnoptări înregistrate în aceeaşi perioadă a anului anterior. Turiştii străini, în număr de 10015 persoane în primele cinci luni ale anului 2013, sunt cu 21,0% mai puţini decât turiştii străini sosiţi în aceeaşi perioadă din 2012 şi deţin o pondere de 10,2% în totalul turiştilor.

 La sfârşitul lunii mai 2013 sunt înregistraţi 10732 şomeri, cu 1495 persoane mai puţini faţă de cei înregistraţi în luna aprilie 2013 şi cu 217 persoane mai puţini decât în luna mai 2012. Din totalul şomerilor, 49,3% sunt femei. Primesc indemnizaţie de şomaj 4662 persoane, iar 6070 persoane sunt şomeri neindemnizaţi. Rata şomajului în luna mai 2013 este de 3,6% la fel ca în aceeaşi lună a anului 2012. Rata şomajului este mai scăzută în judeţul Constanţa decât media pe ţară (5,0%).

 Numărul mediu al pensionarilor de asigurări sociale de stat (fără agricultori) în

trimestrul I 2013 este de 137444 persoane, cu o pensie medie de 818 lei pe lună.

 În luna mai 2013 preţurile de consum (la nivel naţional) sunt cu 2,06% mai mari decât în decembrie 2012. Preţurile de consum au crescut cu 2,26% la mărfurile alimentare, cu 2,45% la mărfurile nealimentare şi cu 0,71% la servicii. Rata medie lunară a inflaţiei a fost de 0,4% în primele cinci luni ale anului 2013, faţă de 0,3% în aceeaşi perioadă din anul 2012.

În industrie, producţia a scăzut în primele cinci luni ale anului 2013 cu 18,2% faţă de

aceeaşi perioadă din 2012. În luna martie şi aprilie producţia industrială scade accentuat datorită reviziei efectuate la instalaţiile de procesare a ţiţeiului. Cifra de afaceri din industrie scade în perioada ianuarie-mai 2013 cu 17,9% faţă de nivelul

înregistrat în aceeaşi perioadă a anului anterior.

 Agenţii economici din judeţul Constanţa au exportat, în primele trei luni ale anului 2013, mărfuri în valoare de 455,9 milioane euro şi au importat mărfuri în valoare de 593,4 milioane euro (exportul este exprimat în preţuri FOB, iar importul în preţuri CIF). În structură, în această perioadă predomină produsele din grupa „combustibili şi uleiuri minerale” atât la export, cu 51,1% (produse petroliere), cât şi la import, cu 77,0% (petrol şi, în cantităţi mai mici, produse petroliere). De asemenea, la export ponderi importante mai deţin produsele din grupa „materiale plastice şi articole din material plastice” (6,0%), şi produsele din grupa „fontă, fier şi oţel” (11,1%), iar la import produsele din grupa „metale comune şi articole din acestea” (4,1%) şi cele din grupa „maşini şi aparate, echipamente electrice, aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile”(6,7%). Faţă de perioada ianuariemartie 2012, exportul a scăzut cu 30,0% şi importul cu 29,0%.

Traficul de mărfuri prin portul Constanţa însumează 9,8 milioane tone în trimestrul I 2013 şi este cu 17,2% mai mare decât în trimestrul I 2012.

Traficul prin Canalul Dunăre – Marea Neagră, în volum de 2,7 milioane tone mărfuri în trimestrul I 2013, a crescut cu 19,1% faţă de volumul înregistrat în trimestrul I 2012. Numărul total al navelor tranzitate a fost cu 5,1% mai mic în această perioadă, iar numărul navelor străine care au traversat canalul a scăzut cu 9,6% în primul trimestru al anului 2013 faţă de aceeaşi perioadă din 2012.

 În primul trimestru al anului 2013 au fost construite 807 locuinţe, cu 404 mai multe decât în trimestrul I 2012.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *