Şedinţă la Prefectura Constanţa. Presa, informată după

Având în vedere prevederile Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru
finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a
imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în
România, Prefectul judeţului Constanţa, prin ordin, a constituit comisiile
locale de inventariere la nivelul fiecărei unităţi administrativ
teritoriale.
În perioada 05 – 13 septembrie 2013 au fost convocaţi la sediul
Instituției Prefectului Județul Constanța, în baza unei programări,
membrii celor 70 de comisii locale de inventariere. Din componenţa
comisiilor fac parte: un reprezentant al Instituţiei Prefectului – Judeţul
Constanţa, primarul şi secretarul unităţii administrativ teritoriale, un
specialist în măsurători topografice desemnat de primari, un reprezentant
al Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Constanţa şi după caz,
reprezentanţi ai Agenţiei Domeniului Statului – Constanţa, Academiei de
Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, Regiei Naţionale a
Pădurilor – Romsilva şi Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură.
În cadrul acestor întâlniri au fost discutate chestiuni prealabile privind
modul de aplicare a Legii nr. 165/2013 şi a normelor de aplicare.
Totodată, a fost precizat şi modul de organizate a lucrărilor comisiilor,
modalitatea de comunicare a documentaţiei prevăzute de lege între membrii
comisiilor, respectiv specialistul în măsurători, pe de o parte şi
reprezentanţii autorităţilor şi instituţiilor publice implicate, pe de
cealaltă parte. Astfel, reprezentantul OCPI va pune la dispoziţia
specialistului în măsurători documentaţia privind teritoriul administrativ
al fiecărei localităţi împărţit în sectoare cadastrale; secretarul
unităţii administrativ teritoriale va pune la dispoziţia specialistului în
măsurători documentaţia privind terenurile ce se constituie proprietatea
unităţii, precum şi terenurile pentru care s-a recosntituit dreptul de
proprietate; şi reprezentanţii celorlalte autorităţilor şi instituţiilor
publice implicate vor pune la dispoziţia specialistului în măsurători
documentaţia privind terenurile aflate în proprietatea statului şi
administrarea lor. Această predare-primire se va realiza până la
următoarea întâlnire. Potrivit normelor legale, întâlnirile comisiilor
locale vor avea loc lunar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *