Primăria Mihail Kogălniceanu şi organigrama ei

Organigrama primăriei Mihail Kogălniceanu a fost aprobată încă din anul 2010 şi aceasta este postată şi pe site-ul primăriei din localitate. „In conformitate cu HCL 64/2010, Aparatul Propriu de Specialitate al Primarului Comunei Mihail Kogalniceanu este format din 2 servicii si 13 Compartimente de Specialiate. De asemenea organigrama institutiei prevede un post de secretar comuna, administrator public, viceprimar, arhitect sef si auditor.”

Anexa nr. 1 la HCL nr. 64/ 2010
ORGANIGRAMA APARATULUI PROPRIU DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
ADMINISTRATOR
PUBLIC 1/0
PRIMAR VICEPRIMAR
AUDITOR
0/1
SERVICIU BUGET
FINANŢE SALARIZARE
CONTABILITATE
1/10
ŞEF SERVICIU – 1
COMPARTIMENT IMPOZITE ŞI TAXE
LOCALE
1/6
COMPARTIMENT BUGET-FINANŢE
CONTABILITATE SALARIZARE
0/4
COMPARTIMENT JURIDIC
0/3
COMPARTIMENT CORP CONTROL
0/1
COMPARTIMENT URBANISM,PATRIMONIU/
ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBIC SI PRIVAT
0/1
COMPARTIMENT FOND
FUNCIAR
0/4
COMPARTIMENT RELAŢII
PUBLICE
0/2
SECRETAR COMUNĂ
1
COMPARTIMENT ASISTENŢĂ SOCIALĂ,
AUTORITATE TUTELARĂ,RESURSE
UMANE,STAREA CIVILA
0/4
COMPARTIMENT ACTIVITĂŢI
ADMINISTRATIVE SI SECRETARIAT
0/8
COMPARTIMENT
CULTURĂ/TINERET
0/3
COMPARTIMENT
ASISTENŢĂ MEDICALĂ
PERMANENTĂ
0/3
SERVICIUL PUBLIC DE
POLIŢIE COMUNITARĂ
1/13
ŞEF SERVICIU 1
COMPARTIMENT ORDINE
PUBLICĂ
0/13
COMPARTIMENT PROTECTIE
CIVILA
0/1
CONSILIU LOCAL
17/0
ARHITECT ŞEF
1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *