Premieră în filatelia românească – Tablele Legii, Legile Lumii

Continuând seria emisiunilor dedicate istoriei şi religiei, Romfilatelia aduce în prim plan o personalitate marcantă a istoriei universale, vrednică de respectul generaţiilor trăitoare de-a lungul mileniilor şi cu o influenţă covârşitoare asupra întregii lumi. Devenind astfel subiect al unei emisiuni de mărci poştale, Moise a avut, prin Legea divină, un rol primordial în identitatea poporului evreu şi a religiilor creştină şi islamică.

Intitulată sugestiv Tablele Legii, Legile Lumii, emisiunea este alcătuită din 4 mărci poştale care ilustrează elemente esenţiale ce au influenţat puternic viaţa poporului evreu şi conceptele religioase ale altor popoare.

Astfel:

timbrul cu valoarea nominală de 1,20 lei reproduce imaginea unui desen realizat după statuia lui Moise, operă a marelui sculptor Michelangelo Buonarroti;

pe marca poştală cu valoarea nominală de 1,40 lei sunt ilustrate Tablele Legii, scrise în piatră de Dumnezeul evreilor şi având textele celor Zece porunci. Imaginea redată aparţine Sinagogii Podul Mogoşoaiei din Bucureşti;

timbrul cu valoarea nominală de 3,00 lei prezintă imaginea unui Chivot (Sinagoga Mare din Bucureşti) reprezentând spaţiul din Sinagogă unde sunt păstrate sulurile Legii (TORA);

pe marca poştală cu valoarea nominală de 14,50 lei este ilustrată imaginea mănăstirii Sfânta Ecaterina, ridicată pe muntele Sinai şi având altarul pe locul unde Moise a auzit pentru prima dată cuvintele lui Dumnezeu rostite din flăcările focului, provenite de la un rug care nu se transforma în cenuşă.

Alături de cele 4 timbre, emisiunea mai conţine şi un plic prima zi, iar ca forme de paginare s-au folosit blocul – coliţă dantelată (în album filatelic), minicoala de 8 timbre + 1 vinietă + 3 tabsuri şi coala de 32 de timbre.

Produsul special al acestei emisiuni este albumul filatelic, realizat în tiraj limitat de 540 de exemplare şi echipat cu blocul – coliţă al emisiunii, numerotat cu roşu de la 001 la 540 şi având elemente grafice în folio (color şi aur) şi un plic prima zi având imprimat titlul emisiunii în folio color şi ştampila prima zi aplicată în clar în folio aur, numerotat cu negru de la 001 la 540.

Începând cu ziua de miercuri, 14 august 2013, emisiunea de mărci poştale Tablele Legii, Legile Lumii va putea fi achiziţionată de la toate magazinele Romfilatelia din Bucureşti şi din ţară, albumul filatelic fiind disponibil la preţul de 193 lei.

Romfilatelia mulţumeşte Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România pentru sprijinul acordat la realizarea acestei emisiuni de mărci poştale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *