Poarta Albă: Ședință a aleșilor locali

Pentru ziua de miercuri, 27 octombrie, aleșii local din Poarta Albă au fost convocați la ședința ordinară a lunii. Iată cum arată convocatorul:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării  bugetului de venituri şi

cheltuieli al comunei Poarta Albă, judeţul Constanţa pentru anul 2014 – luna octombrie – iniţiator dl Primar Delicoti Vasile;

2. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care  alcătuiesc domeniul privat al comunei Poarta Albă, judeţul Constanţa – iniţiator dl. Primar Delicoti Vasile;

          3. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 283 mp., situat în localitatea Poarta Albă, Cartier “Via”, strada Teilor, domnului Cîşlariu Constantin – iniţiator dl. Primar Delicoti Vasile;

4. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 86 din 22.09.2014 – iniţiator dl Primar Delicoti Vasile  ;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii unui contract având ca obiect Raport de mediu pentru obţinerea acordului de mediu pentru obţinerea acordului de mediu pentru documentaţia “ACTUALIZARE P.U.G COMUNA POARTA ALBĂ, JUDEŢUL CONSTANŢA” – iniţiator dl Primar Delicoti Vasile ;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 440 mp., situate în localitatea Poarta Albă, Cartier “Via”, strada Internatului, tinerilor AVĂDANEI DAN – GABRIEL şi NEGRU LARISA – CRISTINA – iniţiator dl. Primar Delicoti Vasile ;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 575,00 mp., situat în localitatea Poarta Albă, strada Grădinilor, nr. 9A, doamnei Iancu Angela – iniţiator dl. Primar Delicoti Vasile;

8. Proiect  de hotărâre privind  aprobarea sumelor necesare pentru acordarea unor daruri copiilor preşcolari, celor din clasele I – IV, pensionarilor şi persoanelor cu vârsta de peste 60 de ani care nu realizează venituri, precum şi persoanelor cu grad de hándicap cu ocazia sărbătorilor religioase Paşte şi Crăciun;

9. Întrebări, interpelări, petiţii.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *