Poarta Albă: O nouă ședință a Consiliului Local

Se convoacă Consiliul Local Comunal Poarta Albă, în şedinţa ordinară care va avea loc luni  25.08.2014, ora 1700, la sala de şedinţe a Consiliului Local Comunal Poarta Albă, cu urmatoarea ordine de zi :

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Poarta Albă, judeţul Constanţa, pentru anul 2014 – luna august 2014  – iniţiator dl. Primar Delicoti Vasile;
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Ferma pentru cresterea puilor de carne Poarta Alba – Constanta” – iniţiator dl. Primar Delicoti Vasile;
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Ferma pentru cresterea puilor de carne Galesu – Poarta Alba ” – iniţiator dl. Primar Delicoti Vasile;
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 184 mp. Situat in localitatea Poarta Alba, Cartier „Via” –  iniţiator dl. Primar Delicoti Vasile;
  5. Întrebări, interpelări, petiţii.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *