Poarta Albă: ce discută aleșii locali la ședința din 25 martie

Consiliul Local din Poarta Albă se va întruni marți, 25 martie, având pe ordinea de zi 8 proiecte de hotărâre inițiate de primarul Vasile Delicoti. Iată care sunt acestea:

  1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă – iniţiator dl. Primar dl. Delicoti Vasile;
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Poarta Albă, judeţul Constanţa, pentru anul 2014 – luna martie – iniţiator dl. Primar Delicoti Vasile;
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului intravilan  domeniul privat , lot 1, în suprafaţă de 270 mp., situat în loc. Poarta Albă, str. Carierei, nr. 1F,comuna Poarta Albă, judeţul Constanţa – iniţiator dl. Primar Delicoti Vasile;
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării formalităţilor în vederea alimentării cu gaze naturale a comunei  Poarta Albă – iniţiator dl. Primar Delicoti Vasile;
  5. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a unor drepturi de superficie, uz şi servitute asupra unui teren în suprafaţă de 44 mp. în  favoarea S.C.ENEL DISTRIBUŢIE DOBROGEA S.A. – iniţiator dl. Primar Delicoti Vasile;

6. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Constanţa” asupra clădirii şi a terenului aferent în suprafaţă de 1498  situat în localitatea Poarta Albă, Calea Bucureşti, nr. 21, judeţul Constanţa – iniţiator dl. Primar Delicoti Vasile;

7. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru dobândirea dreptului de folosinţă temporară a suprafeţelor afectate de lucrările efectuate de către  SC CONPET SA – iniţiator dl. Primar Delicoti Vasile;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare intocmit de expert evaluator Mocanu Gheorghe, pentru suprafata de 430 m.p., lot 1, teren intravilan din Domeniul privat situat in Comuna Poarta Albă, strada  Frunzelor, nr.12,  judeţul Constanţa – iniţiator dl. Primar Delicoti Vasile;

9.  Întrebări, interpelări, petiţii.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *