Poarta Albă: Aleșii locali sunt chemați la ședință

Joi, 31 ianuarie, consilierii locali din Poarta Albă sunt convocați la prima ședință ordinară a Consiliului Local Poarta Albă din acest an. Iată ce au aceștia pe ordinea de zi:

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli  al comunei Poarta Albă, judeţul Constanţa, pentru anul 2014 – iniţiator dl. Primar Delicoti Vasile;

2. Proiect de hotărâre privind folosirea excedentului bugetar în anul 2014 – iniţiator dl Primar Delicoti Vasile;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local pentru trimestrul IV, anul 2013 – iniţiaor dl. Primar Delicoti Vasile;

4. Proiect de hotărâre privind însuşirea acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern – iniţiator dl. Primar Delicoti Vasile;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii deficitului bugetar al anului 2013 din excedentul bugetar – iniţiator dl. Primar Delicoti Vasile;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Comunei Poarta Alba, judeţul Constanta la constituirea Asociaţiei Grupul de Actiune Locală iniţiat de Primăriile Comunelor Castelu, Cuza Vodă şi Poarta Albă – iniţiator dl. Primar Delicoti Vasile;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării comunelor Cocorastii Colt , judeţul Prahova prin Consiliul Local Cocorastii Colt, Măneşti prin Consiliul Local Măneşti, judeţul Prahova  şi a comunei  Corneşti, judeţul Dâmboviţa prin Consiliul Local Corneşti  în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Apă-Canal Constanţa” – iniţiator dl. Primar Delicoti Vasile;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unor terenuri situate pe raza administrativ – teritorială a comunei Poarta Albă, judeţul Constanţa– iniţiator dl. Primar Delicoti Vasile;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor rapoarte de evaluare a unor terenuri situate pe raza comunei Poarta Albă– iniţiator dl. Primar Delicoti Vasile;

10. Proiect de hotărâre privind  modificarea H.C.L. nr. 117/29.11.2013– iniţiator dl. Primar Delicoti Vasile;

11. Proiect de hotărâre privind  acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei Ţicmeanu Cristina Florentina– iniţiator dl. Primar Delicoti Vasile;

12. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului de pază al comunei Poarta Albă pentru anul 2014 – iniţiator dl. Primar Delicoti Vasile;

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 4151 din 17.06.2009 privind pe domnul Irimia C. Daniel – iniţiator dl. Primar Delicoti Vasile;

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a unei suprafeţe de teren  către Agenţia Naţională pentru Locuinţe – iniţiator dl. Primar Delicoti Vasile;

15.  Proiect de hotărâre privind aprobarea denumirii unei căi de acces din localitatea Poarta Albă, Cartier “Via”- iniţiator dl. Primar Delicoti Vasile;

16. Proiect de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul Public al comunei Poarta Albă, judeţul Constanţa – iniţiator dl. Primar Delicoti Vasile;

17. Proiect de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul Privat al comunei Poarta Albă, judeţul Constanţa – iniţiator dl. Primar Delicoti Vasile;

18.  Întrebări, interpelări, petiţii.

Art. 2 – Secretarul comunei va comunica prezenta dispoziţie autorităţilor şi persoanelor interesate în vederea aducerii la îndeplinire şi o va face publică prin afişare .

 

POARTA ALBĂ / 24.01.2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *