PNDR vine în satul tău

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit a demarat cea de-a doua etapă a Campaniei de Informare „PNDR vine în satul tău”. Astfel, în perioada august – noiembrie 2013 au fost programate a se desfăşura 1.850 de întâlniri, la nivel naţional, cu beneficiarii Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR). În judeţul Constanţa, în luna septembrie, caravana de informare PNDR va fi prezentă în localităţi precum Costineşti, Corbu, Cogealac, 23 August, Tuzla, Ostrov, Cuza Vodă, Grădina, Topraisar – Loc Moviliţa, Topraisar, Cumpăna, Lumina, Mircea Vodă. Informaţiile oferite se vor axa pe consilierea şi sprijinul oferite beneficiarilor pentru derularea proiectelor pe care le implementează. Mai precis, promotorii care activează în cadrul campaniei vor comunica beneficiarilor şi publicului participant informaţii privind: respectarea obligaţiilor contractuale şi evitarea neregulilor sau a fraudelor, cu evidenţierea clară a posibilelor consecinţe şi penalităţi; realizarea şi respectarea graficului de eşalonare a plăţilor efectuate prin PNDR; aspecte ale întocmirii şi respectării declaraţiei de cheltuieli; derularea procesului de achiziţie a bunurilor, serviciilor şi lucrărilor; posibilităţile de dezvoltare durabilă a mediului rural. De asemenea, evenimentele programate îi vor pregăti pe cei interesaţi în a-şi dezvolta spiritul antreprenorial, atât de necesar pentru derularea proiectelor europene, şi vor putea informa publicul despre ultimele noutăţi legate de finanţarea agriculturii şi dezvoltării rurale în România. Obiectivul principal al Campaniei de Informare „PNDR vine în satul tău” este creşterea indicelui de absorbţie efectivă şi corectă a fondurilor nerambursabile acordate prin PNDR, în sensul creşterii gradului de acurateţe şi corectitudine a întocmirii cererilor de plată, precum şi a cererilor de finanţare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *