Plan de dezvoltare locală lansat pentru GAL Centru

Grupul de Acţiune Locală (GAL) Constanţa Centru anunţă lansarea, în perioada 1 august – 30 septembrie 2013, a primei sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura 421 – „Implementarea proiectelor de cooperare”. Fondurile disponibile pentru Măsura 421 sunt de 5.000 euro, iar suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect este de 2.500 euro. Depunerea proiectelor se poate face la sediul GAL Constanţa Centru, comuna Mihail Kogalniceanu, str. Tudor Vladimirescu nr. 42, în intervalul 9.00 – 16.00. Beneficiarii eligibili sunt: GAL-urile beneficiare ale Măsurii 431 – Submăsura 431.2 „Funcţionarea Grupului de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului”, care au încheiat contract de finanţare cu Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit în cadrul acestei submăsuri, precum şi alte persoane juridice organizate în conformitate cu abordarea LEADER care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul unui GAL. Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea măsurii 421 sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului, disponibil pe site-urile: www.galconstantacentru.ro sau www.apdrp.ro. GAL Constanţa Centru este o asociaţie constituită de reprezentanţi ai sectorului public, privat şi civil, autorizată de Ministerul Agriculturii să implementeze planul de dezvoltare locală a teritoriului alcătuit din: Cuza Vodă, Lumina, Mihail Kogălniceanu, Nicolae Bălcescu, Pantelimon, Siliştea, Târguşor, Vulturu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *