Obligaţii declarative cu termen luna ianuarie 2014

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi informează contribuabilii că în luna ianuarie 2014 trebuie să depună la organul fiscal competent, după caz, documentele precizate mai jos:

Termen 9 ianuarie 2014 inclusiv
Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de T.V.A., care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, formular 092. Se depune de către persoanele juridice şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice in mod independent sau exercită profesii libere, care au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în luna decembrie 2013 şi sunt obligate să îşi modifice perioada fiscală devenind plătitori de T.V.A. lunar.
Reglementare: O.P.A.N.A.F. nr.1.165/2009.

Termen 10 ianuarie 2014 inclusiv
Declaraţia de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de T.V.A. în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art.152 din Codul Fiscal, formular 096. Se depune de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de T.V.A. conform art.153 din Codul Fiscal, care nu au depăşit plafonul de scutire şi care solicită scoaterea din evidenţa plătitorilor de TVA .
Reglementare: art.152 alin.(7) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; O.P.A.N.A.F. nr.1.768 /2012.

Termen 27 ianuarie 2014 inclusiv

Solicitarea pro-ratei speciale sau comunicarea deciziei de renunţare la aplicarea pro-ratei speciale aprobate anterior. Persoanele impozabile cu regim mixt, în situaţii speciale, solicită M.F.P.aprobarea aplicării unei pro-rate speciale.
Reglementare : art.147 alin.14 din Codul Fiscal.

Comunicarea pro-ratei provizorii care se va aplica în 2014 şi a modului de determinare a acesteia. Persoanele impozabile cu regim mixt pentru care ponderea operaţiunilor cu drept de deducere în totalul operaţiunilor se modifică în anul curent faţă de anul precedent.
Reglementare: art.147 alin.(9) din Codul Fiscal.

Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă. Se face de către plătitorii de următoarele venituri: din drepturi de proprietate intelectuală, din contracte/convenţii civile şi de agent, expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară, obţinute de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică, din premii şi jocuri de noroc, obţinute de nerezidenţi, din alte surse.
Reglementare: art.52 alin.(3), art.52 indice 1 alin.(1) si (4), art.77 alin.(6), art.79 alin.(3), art.116 alin.(4) si (5).

Declaraţia privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent, formular 094. Se depune de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de T.V.A. conform art.153 din Codul Fiscal care au utilizat trimestrul ca perioadă fiscală în anul precedent, care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri şi care nu au depăşit plafonul de 100.000 euro.
Reglementare: art.156 indice 1 din Codul Fiscal; O.P.A.N.A.F. nr.7/2010.

Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, formular 100, cu termen lunar, trimestrial, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii decembrie, trimestrului IV 2013. Reglementare: O.P.A.N.A.F.nr.3136/2013.

Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, formular 112, cu termen lunar, trimestrial, pentru obligaţiile aferente lunii decembrie, trimestrului IV 2013.
Reglementare: O.M.F.P. nr.1045/2012.

Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoane fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România, formular 224, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii decembrie 2013.
Reglementare: O.P.A.N.A.F.nr.52/2012.

Declaraţie privind stabilirea impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială în contul impozitului pe câştigul net anual impozabil pentru cîştigurile obţinute din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, formular 225, pentru trimestrul IV 2013.
Reglementare : O.P.A.N.A.F.nr.2.600/2010.

Decontul de taxă pe valoarea adăugată, formular 300, cu termen lunar, trimestrial, semestrial, anual – după caz, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii decembrie, trimestrului IV 2013, semestrului II 2013, după caz.
Reglementare: art.156 indice 2 alin.(1) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal,cu modificările şi completările ulterioare, O.P.A.N.A.F.nr.1.790/2012. Atenţie: Decontul se depune şi de contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenţă ca plătitor de T.V.A. conform art.152 alin.(7) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, până la 10 decembrie 2013. 

Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, formular 301, pentru contribuabilii înregistraţi în scopuri de T.V.A., conform art.153 indice 1 din Codul Fiscal şi care au efectuat achiziţii intracomunitare în luna precedenta, achiziţii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi, conform art.125 indice 1, alin.(3), pentru care se datorează T.V.A., contribuabilii care au efectuat achiziţii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata T.V.A. precum şi pentru contribuabilii neînregistraţi şi care nu au obligaţia înregistrării, care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile.
Reglementare: art.156 indice 3 alin.(2) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;O.P.A.N.A.F.nr.30/2011.

Declaraţia informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, formular 208.
Se depune de către notarii publici care au obligaţia calculării, încasării şi virării impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal efectuate în semestrul II al anului 2013.
Reglementare: O.P.A.N.A.F. nr.892/2012.

Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea T.V.A., formular 307. Se depune de către persoanele impozabile prevăzute la art.134 alin.(5), art.128 alin.(7), art.152 alin.(7), art.153 alin.(9) lit.a) – e) şi g) din Codul Fiscal.
Reglementare: O.P.A.N.A.F. nr.2223/2013.

Declaraţie privind T.V.A. datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de T.V.A. a fost anulat conform art.153, alin.(9) lit.a)-e) din Codul Fiscal, formular 311. Se depune de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de T.V.A. a fost anulat conform art.153 alin 9.lit.a)-e) din Codul Fiscal, pentru declararea şi plata T.V.A. aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate şi/sau achiziţiilor de bunuri şi/sau servicii efectuate ulterior anulării codului de înregistrare în scopuri de T.V.A.
Reglementare: O.P.A.N.A.F. nr. 2224/2013.

Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare de bunuri, formular 390 VIES, pentru obligaţiile de declarare aferente operaţiunilor desfăşurate în luna decembrie 2013.
Reglementare: art.156 indice 4 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; O.P.A.N.A.F.nr. 3162/2011.

Declaraţie informativă privind livrările, prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, formular 394, pentru declararea operaţiunilor desfăşurate în luna decembrie, trimestrul IV, semestrul II 2013, de către plătitorii de T.V.A. cu perioadă fiscală lunară, trimestrială şi semestrială.
Reglementare :O.P.A.N.A.F. nr.1992/2012.

Notificarea privind aplicarea sistemului T.V.A. la încasare, formular 097. Se depune de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de T.V.A. care aplică sistemul T.V.A. la încasare şi optează pentru ieşirea din sistem şi a căror cifră de afaceri obţinută în această perioadă este sub plafonul de 2.250.000 lei sau în situaţia în care au depăşit plafonul pentru ieşirea din sistem.
Reglementare: O.P.A.N.A.F. nr. 1.529/2012.

Virarea impozitului pe dividende în cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acţionarilor sau asociaţilor până la sfârşitul anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale. Se depune de către persoanele juridice care plătesc dividende către acţionari sau asociaţi.
Reglementare: art.36 alin.(3), art.67 alin.(1) din Codul Fiscal.

Plata taxei anuale pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc. Se plăteşte de către organizatorii de jocuri de tip bingo organizat prin TV/pariu, pariuri on-line, jocuri bingo prin internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocuri de noroc on-line.
Reglementare : art.14 alin.(2) lit.iii din O.U.G. nr.77/2009.

Termen 31 ianuarie 2014 inclusiv

Declaraţia de înregistrare fiscală/de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, formular 010. Se depune de către persoanele juridice care optează pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, dacă îndeplinesc la 31.12.2013 condiţiile prevăzute la art.112 indice 1 din Codul Fiscal.
Reglementare: art.112,indice 8 alin.(1) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; art.77 alin.(1) din Codul de Procedură Fiscală.

Declaraţia de înregistrare fiscală/de menţiuni pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, formular 070, precum şi formularul 010. Se depune de către plătitorii de venituri din salarii şi asimilate salariilor prevăzuţi la art.58 alin.(2) în calitate de angajatori sau de persoane asimilate angajatorului care doresc modificarea vectorului fiscal privind depunerea Declaraţiei 112.
Reglementare: art.296 indice 19 alin.(1 indice 5), art.77 alin.(1) din Codul de Procedură Fiscală.

Declaraţia privind venitul estimat/norma de venit, formular 220. Se depune de către contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit şi care în anul fiscal anterior au realizat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro. Aceştia au obligaţia determinării venitului net anual în sistem real. De asemenea, se depune de către contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv.
Reglementare: art.49 alin.(9) şi art.62 indice 1 alin.(1) Cod Fiscal.

Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit, formular 012. Se depune de contribuabilii plătitori de impozit pe profit, alţii decât cei prevăzuţi la art.34 alin.(4) si (5).
Reglementare: art.34 alin.(3) din Codul Fiscal, O.P.A.N.A.F. nr.1994/2012.

Declaraţia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii, formular 600. Se depune de către contribuabilii prevăzuţi la art.296 indice 21 alin.(1) lit.a) – e) din Codul Fiscal.
Reglementare: O.M.F.P. nr.882/2012, O.P.A.N.A.F. nr.874/2012.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *