Năvodari: Bani europeni pentru iluminatul public

Oraşul Năvodari, va derula proiectul ,,Modernizarea şi Reabilitarea de Noi Capacităţi de Producere a Energiei Electrice pentru Iluminatul Public, cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Economiei, Departamentul pentru Energie, Organismul Intermediar pentru Energie.

Investiţia se încadrează în Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”, Axa Prioritară 4 – „Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice”, Domeniul Major de Intervenţie 4.2 – “Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi”, Operaţiunea 4.2. – „Investiţii în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice prin valorificarea resurselor regenerabile de energie: biomasă, resurse hidroenergetice (în capacităţi de mică putere <10 MW), solare, eoliene, biocombustibili, resurse geotermale şi alte resurse regenerabile de energie”.

Trebuie precizat că în cadrul acestei operaţiuni au fost semnate un număr 80 de contracte de finanţare în valoare de 2.043.737.435 lei, din care 32 contracte au ca beneficiari autorităţi publice locale şi 48 au ca beneficiari întreprinderi mici şi mijlocii.
.

Contractul semnat cu Oraşul Năvodari este în valoare totală 31.872.663,90 lei , din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 20.639.525 lei.

Proiectul răspunde obiectivelor operaţiunii în care a fost depus prin:
 reducerea dependenţei de importurile de resurse de energie primară (în principal combustibili fosili) şi îmbunătăţirea siguranţei în aprovizionare,
 diversificarea surselor de producere a energiei, tehnologiilor şi infrastructurii pentru producţia de energie electrică,
 implicarea mai activă a mediului de afaceri (companiilor private din ţară), în procesul de valorificare a resurselor regenerabile de energie,
 protecţia mediului prin reducerea emisiilor poluante şi combaterea schimbărilor climatice prin producerea unei cantităţi de energie electrică de 1238 MWhe/an,
 puterea instalată în cadrul proiectului este de 0,808 MWe.
 se vor instala un numar de 5438 panouri fotovoltaice pe 2145 stalpi de iluminat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *