Mariana Gâju, raportor pe tema „Modele de proprietate de energie locală și rolul comunităților locale de energie în tranziția energetică în Europa“ 

Comisia pentru Mediu, Schimbări Climatice și Energie (ENVE) din cadrul Comitetului European al Regiunilor s-a intrunit in data de 8 noiembrie 2018, la Universitatea de Științe Aplicate din Burgenland – Austria, pentru sustinerea seminarului cu tema „Energie, Educație, Sustenabilitate: Investiția în viitorul regiunilor de la viziune la viața de zi cu zi a cetățenilor”.
În acest context, obiectivul seminarului a fost acela de a afișa modul în care autoritățile regionale și locale au creat o ofertă duală de formare, o ofertă de învățământ universitar, o cercetare focus și o schemă de finanțare corespunzătoare, pentru a spori măsurile în domeniul energiei regenerabile și al energiei eficiente, bazate pe o strategie energetică regională și pe o largă acceptare a publicului.
Participantii la seminar au reprezentat urmatoarele domenii:
Domnul Christian Illedits – președinte al Parlamentul provincial din Burgenland,  membru al Comitetului Regiunilor
Domnul Roby Biwer - Vicepreședinte al Comisiei – ENVE CoR și membru al Comitetului Regiunilor
Domnul Hans Niessl  – Guvernatorul Regiunii Burgenland – Austria
Domnul Norbert Hofer -Ministru al statului federal al Austriei pentru transport, inovare și tehnologie
Domnul Jörg Wojahn -Reprezentant al ComisieiEuropeneîn Austria
Domnul Kata Tüttő - raportor al Comitetului Regiunilor privind ”Rolul deșeurilor în energie în economia circulară”
Doamna Mariana Gaju - raportor al Comitetului Regiunilor  pe tema „Modele de proprietate de energie locală și rolul comunităților locale de energie în tranziția energetică în Europa“

In cadrul conferinței, primarul comunei Cumpana, ec. Mariana Gaju – prim-vicepreședinte al Asociației Comunelor din România, alături de prof.conf. Filip Cîrlea din cadrul Academiei Române, a susținut tema ”De la consumatorul de energie la prosumer – dezvoltarea durabilă a surselor de energie și lupta pentru sărăcia energetică”.

Raportorul Mariana Gâju, a precizat faptul că „sectorul energetic are un rol fundamental în dezvoltarea economică şi socială, iar calitatea vieţii, creşterea economică şi competitivitatea unei economii naționale se realizează dispunând de energie la preţuri accesibile, cu impact minim asupra mediului înconjurător.
Autoritatea locală și regională are rol important în tranziția energetică, asumându-și responsabilități privind rețelele locale de distribuție a energiei, deținerea sau gestionarea rețelelor prin intermediul unor societăți specializate de servicii și utilități in energie.
Statele membre ale Uniunii Europene trebuie să propună și să dezvolte forme diferite de asumare a răspunderii la nivel local în domeniul energiei, întrucât Comunitatea Energetică Locală se confruntă cu provocări privind funcționarea și obținerea de beneficii pe plan local.
Legislația europeană trebuie să fundamenteze condiții echitabile și cerințe minime pentru promovarea comunității energetice locale, pentru ca Uniunea Europeană să poată conduce prin puterea exemplului.“

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *