Islandezi la CERONAV

Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV, în parteneriat cu alte cinci organizaţii similare din cadrul EDINNA (Asociaţia Europeană pentru educaţie în domeniul navigaţiei pe ape interioare) elaborează viitoarele manuale pentru deprinderea navigaţiei fluviale cu ajutorul simulatoarelor electronice. Manualele, elaborate în colaborare cu centre de pregătire a navigatorilor din Olanda, Germania şi Belgia, vor fi folosite în procesul de predare de instructorii, formatorii, evaluatorii şi examinatorii din cadrul instituţiilor specializate la nivel european. Acestea vor cuprinde metodologii de predare, exemple de exerciţii pe simulator, studii de caz, metode de evaluare şi testare a cursanţilor, din sectorul navigaţiei fluviale. Manualele, la care se va lucra timp de doi ani, vor fi elaborate în cadrul unui proiect derulat prin Programul Leonardo da Vinci – Transfer de Inovaţie, 75% din bugetul alocat acestei acţiuni reprezentând fonduri europene nerambursabile. Conform declaraţiei oferite postului nostru de radio de directorul general al CERONAV, Ovidiu Cupşa, săptămâna aceasta vor veni, pe acest proiect,la Constanţa, doi experţi din Islanda. Proiectul “Leonardo da Vinci-Transfer de Inovaţie” vine în completarea iniţiativelor curente ale Comisiei Europene şi Comisiilor Fluviale cu privire la armonizarea instruirii şi certificării personalului implicat în activităţi de transport pe ape interioare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *