Întâi iunie, ultima zi pentru plata taxei de promovare a turismului

Serviciul Public de Impozite şi Taxe (SPIT) Constanţa aminteşte contribuabililor că mâine, 01 iunie 2016, este ultima zi pentru declararea, respectiv plata taxei pentru promovarea turismului din staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă.

 

Taxa este anuală fiind stabilită diferenţiat, în funcţie de destinaţia spaţiului şi este datorată de către operatorii economici respectiv, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale şi persoane juridice care îşi desfăşoară activitatea în staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă.

 

Neachitarea taxei la termenul scadent atrage după sine majorări de întârziere în cuantum de 1% pentru fiecare lună sau fracţie de lună.

 

Constituie contravenţii depunerea peste termen a declaraţiilor, nedepunerea declaraţiilor, depunerea declaraţiilor cu informaţii eronate, nedeclararea în termen de 30 de zile a modificărilor intervenite care conduc la recalcularea taxei şi se sancţionează cu amendă de la 279 lei la 696 lei, în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale şi cu amendă de la 1.116 lei la 2.500 lei, în cazul persoanelor juridice.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *