HG privind recunoaşterea Asociației Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii ca fiind de utilitate publică

Guvernul României a aprobat, în ședința din data de 23 mai 2019, o Hotărâre privind recunoaşterea Asociației Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii ca fiind de utilitate publică.

Conform Statutului, Asociația, înfiinţată de aproximativ 8 ani, are ca obiectiv principal coordonarea pregătirii dosarului de candidatură, precum și implementarea, monitorizarea și evaluarea programului cultural inclus în dosarul de candidatură și să asigure managementul moștenirii culturale generate.

Asociația Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii a solicitat acordarea statutului de utilitate publică printr-o cerere adresată Secretariatului General al Guvernului, care a transmis documentaţia pusă la dispoziţie de Asociaţie Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, întrucât activitatea desfăşurată de aceasta vizează aspecte din aria de competenţă a ministerului.

Precizăm că potrivit Deciziei nr. 445/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene de instituire a unei acțiuni a Uniunii în favoarea evenimentului „Capitale europene ale culturii” pentru anii 2020-2033, în competiția națională între orașele candidate la titlul “Capitală europeană a culturii” în România în anul 2021, MCIN a avut rolul de autoritate națională responsabilă pentru organizarea competiției.

În competiția națională pentru acordarea titlului de CEaC în anul 2021 au participat 14 orașe din România, iar în urma etapei de selecție finală, juriul a recomandat ca orașul Timișoara să fie nominalizat la titlul CEaC pe baza dosarului său de candidatură. Acest dosar reprezintă contractul de facto între Comisia Europeană, autoritățile naționale, locale și Asociația care implementează programul cultural al CEaC.

Potrivit dosarului de candidatură, responsabilitatea implementării programului cultural multianual pentru Timișoara CEaC 2021 și gestionarea bugetului cheltuielilor operaționale revine exclusiv Asociației Timișoara – Capitală Europeană a Culturii.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *