EVOLUŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI STATISTICI AI JUDEŢULUI CONSTANŢA

 Numărul salariaţilor din judeţ, la sfârșitul lunii martie 2016, este de 181,1 mii persoane, cu 957 persoane mai mare decât cel din luna februarie 2016 și cu 6113 persoane mai mare decât cel din luna martie 2015. Câştigul salarial mediu brut pe un salariat, în judeţul Constanţa, a fost în luna martie 2016 de 2557 lei, iar câştigul salarial mediu net a fost de 1845 lei, cu 6,5%, respectiv cu 6,7% peste nivelul înregistrat în luna martie 2015. Luând în calcul rata inflaţiei din ultimele 12 luni, câştigul salarial mediu net este, în termeni reali, mai mare cu 10,0% în luna martie 2016 faţă de martie 2015.  Numărul turiştilor sosiţi în primele trei luni ale anului 2016 a fost de 44,4 mii persoane, faţă de 37,5 mii persoane în perioada ianuarie-martie 2015, înregistrându-se o creștere de 18,3%. Și numărul înnoptărilor crește: 138,1 mii înnoptări în perioada ianuarie-martie 2016, faţă de 110,1 mii înnoptări înregistrate în acceași perioadă a anului 2015. Turiştii străini, în număr de 5303 persoane în primele trei luni ale anului 2016, sunt cu 1,8% mai puțini decât turiştii străini sosiţi în aceeași perioadă a anului anterior şi deţin o pondere de 11,9% în totalul turiştilor.  La sfârşitul lunii decembrie 2015 sunt înregistraţi 10907 şomeri, cu 71 mai mulți decât cei înregistraţi în luna noiembrie 2015, dar cu 1071 mai puțini faţă de cei înregistraţi în luna decembrie 2014. Din totalul şomerilor, 56,4% sunt femei. Primesc indemnizaţie de şomaj 4890 persoane, iar 6017 persoane sunt şomeri neindemnizaţi. Rata şomajului în luna decembrie 2015 este de 3,6% faţă de 4,0% în aceeaşi lună a anului 2014. Rata şomajului este mai scăzută în judeţul Constanţa decât media pe ţară (4,9%).

 Numărul mediu al pensionarilor de asigurări sociale de stat (fără agricultori) în trimestrul IV 2015 este de 143228 persoane, cu o pensie medie de 915 lei pe lună.  În luna martie 2016 preţurile de consum (la nivel naţional) sunt cu 0,92% mai mici decât în decembrie 2015. Preţurile de consum au crescut cu 0,80% la mărfurile alimentare, dar au scăzut cu 1,60% la mărfurile nealimentare şi cu 2,26% la servicii. Rata medie lunară a inflaţiei a fost de -0,3% în primele trei luni ale anului 2016, față de 0,4% în aceeaşi perioadă din anul 2015.  În industrie, producţia a crescut în trimestrul I 2016 cu 7,3%, faţă de trimestrul I 2015.

Cifra de afaceri din industrie scade în trimestrul I 2016 cu 15,1% față de nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului anterior.  Agenţii economici din judeţul Constanţa au exportat, luna ianuarie 2016, mărfuri în valoare de 91,9 milioane euro şi au importat mărfuri în valoare de 109,1 milioane euro (exportul este exprimat în preţuri FOB, iar importul în preţuri CIF). În structură, în această perioadă predomină produsele din capitolul „combustibili şi uleiuri minerale” atât la export, cu 54,9% (produse petroliere), cât şi la import, cu 59,5% (petrol şi, în cantităţi mai mici, produse petroliere). De asemenea, la export ponderi importante mai deţin produsele din capitolul „cereale” (11,2%) și produsele din grupa „semințe și fructe, plante industriale și medicinale, paie și furaje” (9,9%), iar la import produsele din secțiunea „maşini şi aparate, echipamente electrice, aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile” (12,2%) și produsele din secțiunea „produse chimice” (11,9 %). Faţă de ianuarie 2015, exportul a scăzut cu 24,8%, iar importul cu 32,6%.

 Traficul de mărfuri prin portul Constanţa însumează 48,7 milioane tone în anul 2015 şi este cu 3,4% mai mare decât în anul 2014.

 Traficul prin Canalul Dunăre – Marea Neagră, în volum de 14,0 milioane tone mărfuri în anul 2015, a scăzut cu 2,9% faţă de volumul înregistrat în anul 2014. Și numărul total al navelor tranzitate scade cu 2,1% în anul 2015 față cele din 2014, la fel ca și numărul navelor străine care au traversat canalul, care a scăzut cu 1,1%.  În anul 2015 au fost construite 2476 locuinţe, cu 32 mai puține decât în anul 2014.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *