Evoluţia principalilor indicatori statistici ai judeţului Constanţa în perioada ianuarie-august 2013

Direcţia Judeţeană de Statistică din Constanţa a dat publicităţii evoluţia principalilor indicatori statistici ai judeţului Constanţa în perioada ianuarie-august 2013. Iată care sunt aceştia conform unui comunicat de presă trimis la redacţie:

Numărul salariaţilor din judeţ, în luna august 2013, este de 179,2 mii persoane, mai mic cu 354 persoane faţă de cel din luna iulie 2013, dar cu 2281 persoane peste nivelul înregistrat în luna august 2012. Câştigul salarial mediu brut pe un salariat, în judeţul Constanţa, a fost în luna august 2013 de 2061 lei, iar câştigul salarial mediu net a fost de 1489 lei, cu 4,0%, respectiv cu 3,7% peste nivelul înregistrat în luna august 2012. Luând în calcul rata inflaţiei din ultimele 12 luni, câştigul salarial mediu net este, în termeni reali, aproximativ la acelaşi nivel în luna august 2013 faţă de august 2012.

Numărul turiştilor sosiţi în perioada ianuarie-august 2013 a fost de 762,0 mii persoane, faţă de 829,4 mii persoane în aceeaşi perioadă din 2012, înregistrându-se o scădere de 8,1%. Şi numărul înnoptărilor scade în această perioadă: 3022,2 mii înnoptări în primele opt luni ale anului 2013, faţă de 3326,6 mii înnoptări înregistrate în aceeaşi perioadă a anului anterior. Turiştii străini, în număr de 36836 persoane în primele opt luni ale anului 2013, sunt cu 15,1% mai puţini decât turiştii străini sosiţi în aceeaşi perioadă din 2012 şi deţin o pondere de 4,8% în totalul turiştilor.

 La sfârşitul lunii august 2013 sunt înregistraţi 9107 şomeri, cu 981 persoane mai puţini faţă de cei înregistraţi în luna iulie 2013 şi cu 2406 persoane faţă de cei înregistraţi în luna august 2012. Din totalul şomerilor, 49,3% sunt femei. Primesc indemnizaţie de şomaj 4254 persoane, iar 4853 persoane sunt şomeri neindemnizaţi. Rata şomajului în luna august 2013 este de 3,0% faţă de 3,8% în aceeaşi lună a anului 2012. Rata şomajului este mai scăzută în judeţul Constanţa decât media pe ţară (5,0%).

 Numărul mediu al pensionarilor de asigurări sociale de stat (fără agricultori) în trimestrul II 2013 este de 138008 persoane, cu o pensie medie de 831 lei pe lună.

 În luna august 2013 preţurile de consum (la nivel naţional) sunt cu 1,52% mai mari decât în decembrie 2012. Preţurile de consum au scăzut cu 0,93% la mărfurile alimentare, dar au crescut cu 3,30% la mărfurile nealimentare şi cu 2,20% la servicii. Rata medie lunară a inflaţiei a fost de 0,2% în primele opt luni ale anului 2013, faţă de 0,3% în aceeaşi perioadă din anul 2012.

În industrie, producţia a scăzut în perioada ianuarie-august 2013 cu 10,4% faţă de aceeaşi perioadă din 2012. În luna martie şi aprilie producţia industrială scade accentuat datorită reviziei efectuate la instalaţiile de procesare a ţiţeiului. Cifra de afaceri din industrie scade în primele opt luni ale anului 2013 cu 9,1% faţă de nivelul înregistrat în aceeaşi perioadă a anului anterior.

 Agenţii economici din judeţul Constanţa au exportat, în primele şase luni ale anului 2013, mărfuri în valoare de 1032,8 milioane euro şi au importat mărfuri în valoare de 1054,8 milioane euro (exportul este exprimat în preţuri FOB, iar importul în preţuri CIF). În structură, în această perioadă predomină produsele din grupa „combustibili şi uleiuri minerale” atât la export, cu 47,4% (produse petroliere), cât şi la import, cu 72,5% (petrol şi, în cantităţi mai mici, produse petroliere). De asemenea, la export ponderi importante mai deţin produsele din grupa „fontă, fier şi oţel” (9,1%), şi produsele din grupa

„vapoare, nave şi structuri plutitoare” (12,6%), iar la import produsele din grupa „maşini şi aparate, echipamente electrice, aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile”(7,8%) şi cele din grupa „metale comune şi articole din acestea” (5,5%). Faţă de perioada ianuarie-iunie 2012, exportul a scăzut cu 15,1% şi importul cu 38,6%.

Traficul de mărfuri prin portul Constanţa însumează 19,9 milioane tone în semestrul I 2013 şi este cu 5,2% mai mic decât în semestrul I 2012.

Traficul prin Canalul Dunăre – Marea Neagră, în volum de 5,8 milioane tone mărfuri în semestrul I 2013, a scăzut cu 15,5% faţă de volumul înregistrat în semestrul I 2012. Numărul total al navelor tranzitate a fost cu 26,9% mai mic în această perioadă, iar numărul navelor străine care au traversat canalul a scăzut cu 34,0% în primul semestru al anului 2013 faţă de aceeaşi perioadă din 2012.

 În primul semestru al anului 2013 au fost construite 1286 locuinţe, cu 327 mai multe decât în semestrul I 2012.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *