Este posibilă o istorie a mediului natural în România?

New Europe College, orele 17.00-19.00

Str. Plantelor Nr. 21, 023971 București
NEC are plăcerea să vă invite la masa rotundă “Este posibilă o istorie a mediului natural în România?”
Evenimentul academic este moderat de Stefan Dorondel (Institutul de Antropologie Francisc I. Rainer) și Constantin Ardeleanu (Colegiul Noua Europă)

***
Cercetările privind schimbările de mediu au fost, până de curând, chiar la nivel global, dominate de perspectiva științelor naturii. În ultimele decenii, științele sociale (istoria, antropologia, sociologia) s-au alăturat domeniilor ce încearcă să contribuie la mai buna înțelegere a factorilor ce determină schimbările de mediu și a rolului elementului uman în această complexă ecuație. Concepte precum Antropocen, renaturare, schimbare climatică au la bază tocmai ideea de evoluție temporală în care activitatea umană este o componentă esențială, iar investigarea lor necesită, cu certitudine, uneltele specifice istoricului și altor umaniști. Plecând de la asemenea constatări introductive, organizatorii își propun să discute în ce măsură comunitatea cercetătorilor români este interesată de aceste direcții de studiu și să analizeze modalitățile în care asemenea cercetări pot fi dezvoltate în spațiul românesc și sud-est european.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *