Dezbatere publică la Crucea

Consiliul Local al Comunei Crucea, judetul Constanta anunta publicul interesat ca in data de 04.10.2013, ora 12:00, la sediul Primariei Comunei Crucea, Sos.Constantei, nr.45, jud. Constanta, in prezenta persoanelor desemnate cu informarea si consultarea publicului din cadrul Primariei comunei Crucea: doamna Balan Lacramioara- Inspector Compartiment Urbanism, domnul Leciu Dumitru – avand functia de referent cadastru, precum si a reprezentantilor investitorului si proiectantului general, va avea loc dezbaterea publica privind documentatia ce sta la baza elaborarii Planului Urbanistic Zonal: ,, INTOCMIRE PUZ PARC EOLIAN VULTURU EST – putere maxima totala instalata 124 MW ” localitatea Vulturu, comunele
Pantelimon, Vulturu, Crucea, jud.Constanta.
Beneficiarul proiectului este S.C. VULTURU POWER PARK S.R.L., cu sediul in Constanta, Str. Zorelelor, Nr.75, camera nr.7, jud. Constanta. In cadrul acestei dezbateri, se vor discuta propunerile PUZ, cei
prezenti putand formula opinii, propuneri, al caror continut va fi de asemenea dezbatut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *