Dezbatere la Ministerul Sănătăţii. Află când şi tema

La solicitarea ASOCIAȚIEI PRODUCĂTORILOR DE MEDICAMENTE GENERICE DIN ROMÂNIA, în baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publicărepublicată,Ministerul Sănătăţii organizează luni, 12 noiembrie 2018, ora 11.00 la sediul Ministerului Sănătăţii, sala de consiliu, etaj 2, şedinţa publică de dezbatere a proiectului de Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de implementare a prevederilor Regulamentului Delegat 161/2016 al Comisiei din 2 octombrie 2015 de completare a Directivei 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului prin stabilirea de norme detaliate pentru elementele de siguranță care apar pe ambalajul medicamentelor de uz uman.

Modalitatea de colectare a recomandărilor: Persoanele care vor lua cuvântul în cadrul ședinței publice sunt rugate să transmită propunerile pe care le vor prezenta și în format electronic, word, la adresa de email: moancea@ms.ro, cu specificarea articolului sau articolelor din proiectul de act normativ, data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului, până la data de 9 noiembrie 2018, ora 12.00;

Modalitatea de înscriere:

– în format electronic la adresa de email: moancea@ms.ro, până la data de 09.11.2018, ora 12.00, în limita a 40 de locuri disponibile;

– pentru înscriere sunt necesare: nume și prenume, seria și numărul documentului de identitate, doresc/nu doresc luarea cuvântului;

–    accesul se va face pe baza documentului de identitate, luni, 12.11.2018, începând cu ora 10.00.

 

Luarea cuvântului: în ordinea înscrierii.

Timpul alocat luării cuvântului: 3 minute.

Potrivit prevederilor art. 7, alin. (10), lit. b) din Legea nr. 52/2003, ”b) dezbaterea publică se va încheia în momentul în care toţi solicitanţii înscrişi la cuvânt şi-au exprimat recomandările cu referire concretă doar la proiectul de act normativ în discuţie;”.

 

La dezbaterea publică vor participa:

  • domnul Dan Octavian Alexandrescu, secretar de stat,
  • reprezentanți ai Direcției politica medicamentului și dispozitivelor medicale,
  • reprezentanți ai Direcției generale juridică și resurse umane,
  • reprezentanți ai Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *