Cumpăna: Raport privind starea economică, socială și de mediu

Primăria comunei Cumpăna, a organizat pe 28 martie 2018, o dezbatere publica având ca tema principala “Prezentarea raportului anual privind starea economica, sociala si de mediu a comunei Cumpăna”.
La evenimentul ce s-a desfăşurat in sala mare a Căminului Cultural din localitate au fost prezenţi cetăţeni, locuitori ai comunei, agenţi economici, consilieri locali.
Primarul Mariana Gâju a prezentat raportul de activitate pe anul 2017 alături de viceprimarul Florin Neagu, secretarul Sorin Daniel Nicolae, consilieri locali si de funcţionari publici ai Primăriei Cumpăna.
Acest raport anual cumulează rapoartele de activitate pe anul 2017 ale Compartimentelor funcţionale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Cumpăna, evidenţiind cu precădere obiectivele de activitate specifice, modul de atingere a acestora, respectiv aducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local si a dispoziţiilor emise de primar.
Primarul Mariana Găju a spus printre altele ca misiunea Primăriei comunei Cumpăna este asigurarea respectării drepturilor si libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor si oferirea unor servicii publice locale de calitate, realizate in condiţii de eficienta, într-un mod echitabil, transparent si legal.
“Aşa cum am încercat in fiecare an, acest raport nu vreau sa reprezinte doar un act administrativ impersonal, ci sa fie un instrument de informare a cetăţenilor cu privire la modul si eficienta rezolvării treburilor publice, a acţiunilor întreprinse pentru realizarea strategiilor, a modului de îndeplinire a obiectivelor propuse pe principalele domenii de activitate, manifestându-mi, inca odată, deschiderea si transparenta fata de cetăţean, încercând sa îmbunătăţim in fiecare an calitatea si eficienta muncii noastre. Consider ca datele prezentate in raport pot oferi cetăţenilor o imagine generala asupra activităţii noastre in anul care a trecut, asupra modului si eficientei rezolvării problemelor comunităţii locale”, a precizat edilul Mariana Gaju.
Ca o concluzie a prezentării raportului de activitate pe anul 2017, edilul Mariana Gaju a subliniat: “Ne propunem sa fim un reper al eficientei, coerentei actului decizional si transparentei administrative, sa susţinem crearea unei comunităţi active si dinamice, sa atragem investiţii si sa generam proiecte de importanta strategica pentru comuna si cetăţeni, si toate acestea sa conducă la creşterea calităţii vieţii in comuna Cumpăna. Prin intermediul prezentului raport, precum si prin numeroasele acţiuni întreprinse pe parcursul mandatului meu, am dovedit ca ne dorim o comunicare deschisa si transparenta pentru a pune bazele unui parteneriat real intre Primăria comunei Cumpăna si cetăţeni. Strategia de dezvoltare a comunei Cumpăna pentru următorii ani cuprinde masuri pentru crearea de noi locuri de munca si sprijinirea investiţiilor, dezvoltarea educaţiei si protecţia sociala, dezvoltarea infrastructurii utilitare”, a adăugat la finalul prezentării doamna primar Mariana Gaju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *