Cumpăna modernizează iluminatul stradal

Primăria Comunei Cumpăna s-a inscris, astăzi, in aplicaţia informaticăcu proiectul „Modernizare sistem iluminat stradal în comuna Cumpăna, jud Constanţa” în vederea obţinerii codului de înregistrare de pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu, pentru cererea de finanţare în cadrul ,,Programului privind sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public’’.Obiectivul proiectului de investiţii constă in realizarea lucrărilor de modernizare a iluminatului public stradal din comuna Cumpăna.Modernizarea constă in achizitionarea a 711 corpuri de iluminat ce folosesc tehnologia LED astfel:- 111 corpuri cu putere instalată 130W; – 600 corpuri cu putere instalată 22.W; Utilizarea aparatelor de iluminat cu LED conduce la reducerea cheltuielilor de intreţinere , deoarece nu mai este necesară înlocuirea periodica a sursei de lumină , singurele intervenţii necesare fiind curăţarea periodică a părtii optice şi eventualele intervenţii la sistemul de alimentare cu energie electrică.Puterea instalată totală a sistemului nou proiectat este de 27,63 kW, rezultând o economie de energie de 76,46% şi costuri de intreţinere 0 (pentru un timp de funcţionare mediu de 4150 ore/an)Durata de garanţie a echipamentelor şi lucrărilor este de 5 ani, cu o durata normată de viaţă de 11 ani.Valoarea totală a investiţiei este de 957.275,25 lei fără TVA, respectiv 1.137.706,93 lei TVA inclus din care contribuţie proprie 10,03%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *