Cumpăna: Dreptul la identitate și proprietate

Primǎria și Consiliul Local Cumpǎna ȋn colaborare cu Asociatia Viitorul Romilor vǎ invitǎ joi, 30 iulie 2015, ora 11 00 , la lansarea proiectului „Dreptul la proprietate si identitate”, organizată la Centrul Multifuncțional de Asistenţă Socio – Medicală din Cumpǎna. Scopul proiectului constă în legalizarea aşezărilor, terenurilor şi locuinţelor de pe raza Comunei Cumpăna, judeţul Constanţa, în care trăiesc membrii comunităţii rome.

Proiectul îşi propune să contribuie la atingerea obiectivului programului guvernamental “Anul participării şi responsabilizării cetăţenilor II”, derulat şi finantat de Agenţia Naţională pentru Romi.

Programul vizeaza respectarea drepturilor cetăţeneşti pentru cetăţenii aparţinând minorităţii romilor de către partenerii sociali, în vederea soluţionării condiţiilor legale de locuit în aşezările în care aceştia trăiesc.

Perioada de implementare a proiectului este iulie – noiembrie 2015.

La acest eveniment vor participa reprezentanți ai autoritaților publice locale si centrale, asistenți sociali, psihologi, cadre didactice, membri ai societății civile,  reprezentanti ai grupului țintă al proiectului – familii rome si nerome.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *