Contract colectiv de muncă nou la CERONAV

Angajații şi conducerea Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV au semnat un nou Contract Colectiv de Muncă, valabil pentru perioada 1 – 31 decembrie 2014.

„Noul contract colectiv de muncă păstrează, în general, clauzele celui anterior, însă s-au făcut şi unele adăugiri cum ar fi suplimentarea numărului de investigaţii medicale prin adăugarea examenelor de laborator sau paraclinice la recomandarea medicilor specialişti, promovarea rapidă în funcţie cu condiţia întrunirii anumitor condiţii şi organizarea trimestrială a unor cursuri de prefecţionare pentru întreg personalul angajat, în vederea îmbunătăţirii performanţelor, în funcţie de posibilităţile bugetare ale institutiei” a declarat Ovidiu Cupşa, director general CERONAV.

„În urma negocierilor purtate între sindicat şi conducerea CERONAV, suntem mulţumiţi că am putut introduce în noul contract colectiv de muncă unele beneficii pentru angajaţii instituţiei. Acestea sunt fie de natură socială, precum suplimentarea setului de analize medicale efectuate anual, fie profesională prin introducerea unor noi condiţii de promovare bazată pe competenţă şi participarea la cursuri de perfecţionare la fiecare trei luni” a adăugat preşedintele sindicatului CERONAV, dr. Constantin Mihalache.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *