Constanta: anunturi modificari HCL 03.05.2018

Primăria municipiului Constanţa că în conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduc la cunoștință publică proiectele de hotărâre privind modificarea și completarea următoarelor Hotărâri de Consiliu local:

- HCL nr. 44/2004 – pentru serviciile regulate de transport public local de călători;

- HCL nr. 464/2003 – pentru transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi și în regim de închiriere;

- HCL nr. 427/2017 pentru aprobarea regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă în municipiul Constanţa;

- HCL nr. 260/11.11.2010 – privind  regulamentul de signalistică la nivelul municipiului Constanța;

- HCL nr. 276/27.11.2015 – pentru aprobarea Regulamentului referitor la condițiile în care se realizează accesul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice pe proprietate publică sau privată a municipiului Constanța;

- HCL nr. 189/30.06.2017 – pentru aprobarea Regulamentului privind normele pentru lucrările tehnico – edilitare care se execută pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța și utilizarea tramei stradale în zona pietonală a autovehiculelor care transportă materiale de construcții;

- HCL nr. 184/2013 privind îmbunătățirea activității de gospodărire, protecția mediului, întreținere și înfrumusețare a municipiului Constanța.

 

Proiectele de hotărâre pot fi consultate:

- la sediul Direcției Generale Poliția Locală din str. Amzacea nr. 13;

- pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro, la secțiunea „De interes public – Transparență decizională pe Legea 52/2003“.

Proiectele au fost afișate în data de 15.02.2018.

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 14.05.2018, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectele de hotărâre supuse dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi trimise în scris:

- prin poștă, la sediul din str. Amzacea nr.13

- prin fax, la nr. 0241/484220

- prin email, la adresa mugurel.petcu@primaria-constanta.ro

Materialele transmise vor purta mențiunea:

-“Recomandare la proiectul privind modificarea și completarea HCL nr. …/……….. – pentru (denumirea proiectului)”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *