Consiliul Local Municipal Constanţa, în şedinţă

In conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare, se convoaca Consiliul local al municipiului Constanta in sedinta ordinara, Miercuri, 02octombrie, ora 12:00, la Complex hotelier Malibu, statiunea Mamaia. Printre cele şase proiecte de hotărâre ce vor fi supuse aprobăriise află şi cel proiectul privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitarea şi amenajarea Parcului Arheologic” dar şi cel privind împuternicirea primarului municipiului Constanţa să realizeze procedura prevăzută de Ordonanţa de Urgenţă nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, în vederea selecţiei candidaţilor pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public şi Privat. Aleşii locali mai au de aprobat şi proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal privind modificarea HCLM nr. 137/2009 privind modificarea HCLM nr. 285/2005 privind modificarea HCLM nr. 142/2001 pentru modificarea HCLM nr. 396/2000 privind aprobarea PUD – CENTRU de AGREMENT, CULTURĂ şi COMERŢ (MALL), pentru extindere centru comercial existent ,,CITY PARK MALL OF CONSTANŢA“ teren în suprafaţă de 56.163 mp conform acte şi 56145,71 mp conform măsurători, proprietate SC EVEREST INVESTIŢII şi CONSULTANŢĂ SRL. Şedinţa se va desfăşura în staţiunea Mamaia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *