Consiliul Local al Oraşului Techirghiol, şedinţă ordinară

Iată care este ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local Techirghiol din 12 septembrie:

ORDINE DE ZI :

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind alegere presedinte sedinta. Iniţiator:d-ul Primar – Stan Adrian. Comisia 1, 2, 3 şi 4.

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificare B.V.C. al oraşului Techirghiol pe anul 2013. Iniţiator:d-ul Primar – Stan Adrian. Comisia 1, 2, 3 şi 4.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobare încheiere act adiţional de rectificare la Contractul nr. 2550/21.09.1998. Iniţiator:d-ul Primar – Stan Adrian. Comisia 1, 2, 3 şi 4.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobare scutire impozit Fundaţia Breath. Iniţiator:d-ul Primar – Stan Adrian. Comisia 1, 2, 3 şi 4.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobare vânzare directă teren str. E.Văcărescu, nr. 21 către concesionari Apăvăloaie Iulian şi Cristian. Iniţiator:d-ul Primar – Stan Adrian. Comisia 1, 2, 3 şi 4.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobare vânzare directă imobil str. Eroilor nr. 4B către chiriaş Manea Anca. Iniţiator:  d-ul Primar – Stan Adrian. Comisia 1, 2, 3 şi 4

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificare H.C.L. nr. 112/15.07.2013 privind aprobarea  închirierii prin licitaţie publică deschisă cu strigare a unor  loturi din intravilanul localităţii  – str. Albastrelelor nr.5 (loturile 1-7) cu destinatie de amplasare magazii combustibil. Iniţiator:  d-ul Primar – Stan Adrian. Comisia 1, 2, 3 şi 4.

 

 1. Proiect de hotărâre privind completarea listei de priorităţi în vederea atriburii unor terenuri conform Legii nr.15/2003. Iniţiator:  d-ul Primar – Stan Adrian. Comisia 1, 2, 3 şi 4.

 

 1. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor terenuri conform Legii nr.15/2003. Iniţiator:  d-ul Primar – Stan Adrian. Comisia 1, 2, 3 şi 4.

 

 1. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 78/28.05.2013 privind reziliere Contract de concesiune nr. 10521/2011 – concesionar Dănilă Radu. Iniţiator:  d-ul Primar – Stan Adrian. Comisia 1, 2, 3 şi 4.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobare schimb de terenuri între proprietar Oraş Techirghiol şi Munteanu Ciprian şi Hamberger Doina. Iniţiator:  d-ul Primar – Stan Adrian. Comisia 1, 2, 3 şi 4.

 

 1. Proiect de hotărâre privind reactualizarea domeniului privat al oraşului Techirghiol. Iniţiator:  d-ul Primar – Stan Adrian. Comisia 1, 2, 3 şi 4.

 

 1. Proiect de hotărâre privind subvenţionarea cu 50% a abonamentelor de transport pe ruta Techirghiol- Constanta pentru studenţi. Iniţiator:  d-ul Primar – Stan Adrian. Comisia 1, 2, 3 şi 4.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea subvenţionării cu 100% a abonamentelor de transport pentru minorii cu grad de handicap grav si însoţitorii acestora. Iniţiator:  d-ul Primar – Stan Adrian. Comisia 1, 2, 3 şi 4.

 

 1. Diverse.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *