Consilierii locali constănţeni se pregătesc de şedinţă ordinară

Miercuri, 2 octombrie, aleşii locali constănţen i se vor întruni în şedinţa ordinară a lunii octombrie a Consiliului Local Municipal Constanţa. Pe ordinea de zi se află 6 proiecte de hotărâre. Iată care sunt acestea:

1.       Proiect de hotărâre privind  aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitarea şi amenajarea Parcului Arheologic”;

        iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

2.       Proiect de hotărâre privind  aprobarea proiectului “Reabilitarea şi amenajarea Parcului Arheologic”şi a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013

        iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

3.       Proiect de hotărâre privind  împuternicirea primarului municipiului Constanţa să realizeze procedura prevăzută de Ordonanţa de Urgenţă nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, în vederea selecţiei candidaţilor pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public şi Privat;

        iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

4.       Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanţa pe anul 2014;

        iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

 
5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal–Construire imobil P+1E hipermagazin, amenajare parcare auto, stand fast food, racord stradal accese parcare, totem publicitar şi soluţie trafic intersecţia bd. Aurel Vlaicu şi strada Câmpinei, bd. Aurel Vlaicu nr. 28, 30, 36, 52, teren studiat în suprafaţă de 32.000 mp, proprietatea S.C. TAR DECIROM S.A., S.C. UTILNAVOREP S.A.,  persoane fizice şi juridice şi proprietate publică ;
 
        iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
 
 
 
6.     Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei  Plan Urbanistic Zonal privind modificarea HCLM nr. 137/2009 privind modificarea HCLM nr. 285/2005 privind modificarea HCLM nr. 142/2001 pentru modificarea HCLM nr. 396/2000 privind aprobarea PUD – CENTRU de AGREMENT, CULTURĂ şi COMERŢ (MALL), pentru extindere centru comercial existent ,,CITY PARK MALL OF CONSTANŢA“ teren în suprafaţă de 56.163 mp conform acte  şi 56145,71 mp conform măsurători, proprietate SC EVEREST INVESTIŢII şi CONSULTANŢĂ SRL.
 

        iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *