Codul Administrativ, susținut de toate structurile asociative ale unităților administrativ-teritoriale

Codul Administrativ este pentru cetăţeni şi nu urmărește politizarea niciunei funcții publice, şi nici prejudicierea vreunei instituții fundamentale. Proiectul este susținut, în forma ce va fi adoptată de Guvernul României, de toate structurile asociative ale unităților administrativ-teritoriale şi creează un cadru legal unitar, coerent, clar și simplificat pentru activitatea administraţiei publice”, a precizat viceprim-ministrul Vasile-Daniel Suciu, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, în cadrul conferinţei de presă pe care a susţinut-o astăzi, 10 iunie, având ca temă proiectul Codului Administrativ.

Codul Administrativ:

• aduce claritate și eficiență în administrația publică, integrând 17 acte normative;

• are ca scop îmbunătățirea serviciilor publice, prin înlăturarea consecințelor negative semnalate în special de practicieni;

• reglementează următoarele domenii:

o administrația publică centrală;

o administrația publică locală;

o prefectul, instituția prefectului și serviciile publice deconcentrate;

o reguli specifice proprietății publice și private a statului sau a unităților administrativ-teritoriale;

o statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice;

o răspunderea administrativă;

o serviciile publice.

La evenimentul de astăzi, au participat şi reprezentanţi ai structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale: Emil Drăghici (președintele Asociaţiei Comunelor din România, primarul comunei Vulcana Băi – jud. Dâmboviţa), Csaba Boncidai (primarul comunei Pericei – jud. Sălaj), Alin Adrian Nica (primarul comunei Dudeștii Noi – jud. Timis), Aladin Georgescu (președintele Consiliului Județean Mehedinţi), Costel Fotea (președintele Consiliului Județean Galaţi).

* * *

Elaborarea unui Cod Administrativ în România a fost solicitată, pentru prima dată în spațiul public românesc, de către Asociația Comunelor din România, în anul 2004.

În perioada 2014 – 2017, proiectul Codului Administrativ a fost definitivat la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP), în colaborare cu un grup de lucru interinstituțional, format din preprezentanţi ai mai multor instituţii publice, structurilor asociative ale administraţiei publice, mediului universitar şi organizaţiilor neguvernamentale.

Proiectul definitivat la nivelul MDRAP transpune măsuri prevăzute în documentele strategice asumate de România în contextul condiționalităților ex-ante privind administrația publică. În urma rundelor de întâlniri bilaterale cu reprezentanți ai Comisiei Europene, aceștia și-au exprimat aprecierea față de proiectul realizat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *