Ce trebuie să ştie persoanele juridice de la AJFP Constanţa

În vederea eficientizării activităţii de administrare fiscală şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor puse la dispoziţie contribuabililor, începând cu data de 01 octombrie 2013, persoanele juridice administrate la nivelul municipiului Constanţa pot transmite cererile adresate Serviciului evidenţă plătitori persoane juridice la adresa de e-mail cereri.ct@mfinante.ro.

Cererile care pot fi transmise la adresa de e-mail cereri.ct@mfinante.ro se referă la:
a) eliberarea/reglarea fişelor pe plătitor;
b) compensarea obligaţiilor fiscale;
c) restituirea sumelor de la bugetul general consolidat;
d) corecţia unor erori materiale din documentele de plată conform O.M.E.F. nr. 1311/2008
e) eliberarea adeverinţelor de atestare a restituirii/nerestituirii taxei poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule sau a valorii reziduale;
f) restituirea taxei de mediu pentru autovehicule;
g) orice alte cereri, cu excepţia cererilor de eliberare a certificatelor de atestare fiscală/certificatelor de obligaţii bugetare.
Contribuabilii care vor opta pentru această modalitate de transmitere a cererilor vor proceda la:
1. Semnarea cererii de către reprezentantul legal/persoana împuternicită conform legii, precum şi ştampilarea acesteia. În cazul în care, cererea este semnată de către persoana împuternicită, cererii i se va ataşa şi actul de împuternicire.
2. Scanarea cererii precum şi a tuturor documentelor justificative ce însoţesc cererea;
3. Transmiterea cererii şi a documentelor justificative la adresa de e-mail: cereri.ct@mfinante.ro.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *