Ce s-a dezbătut la prima şedinţă din acest an a ACoR Constanţa

Astăzi a avut loc prima ședință de lucru a Consiliului Director al Filialei Județene Constanța a Asociației Comunelor din România. La această sedință au fost invitați și reprezentanții comunelor semnatare ale Acordului de Cooperare privind realizarea activității de audit public intern.

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

1. Cooptarea de noi membrii în sistemul de asigurare a activității de audit public intern, conform H.G. nr.1183/2013;

In acest sens, s-a aprobat cooptarea în cadrul sistemul de asigurare a activității de audit public intern a localităților: Poarta Albă, Peștera, Mircea Vodă, Oltina, Independența.

2. Stabilirea de măsuri organizatorice privind activitatea de audit public intern;

Consiliul Director a aprobat ca pentru stabilirea sumelor necesare desfăşurării misiunilor de audit la fiecare comună, să fie avute în vedere structura organizatorică, numărul de locuitori şi volumul de activitate al fiecărei UAT.

3. Revenirea asupra Acordului de Parteneriat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Asociația Comunelor din România, încheiat la data de 12.09.2013;

Filiala Județeană Constanța a Asociației Comunelor din România va reveni asupra

Acordului de Parteneriat încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Asociația Comunelor din România, având în vedere că până la această dată nu s-a primit nici un răspuns la solicitările comunelor.

În cadrul acestui protocol, Filiala Județeană Constanța a ACoR propune modificarea Legii bugetului de stat, în sensul că impozitul pe construcții speciale, în procent de 1,5% stabilit prin O.U.G. nr.102/2013 să fie virat la bugetele autorităților publice locale, pe teritoriul cărora societățile comerciale

își au amplasate construcțiile speciale (rețele electrice, eoliene și hidrologice).

Filiala Județeană Constanța a ACoR solicită către Asociația Comunelor din România susținerea cauzei modificării legislative privind starea de incompatibilitate a aleșilor locali, prin armonizarea legislației românești cu legislația europeană, precum și clarificarea compatibilizării cu recentele evoluții

din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Solicitarea are în vedere delimitarea clară a instituției juridice a operatorilor regionali de instituția juridică a societăților de interes local și județean:

stabilirea condițiilor de exercitare de către primari și/sau președinți ai consiliilor

județene, a controlului în comun asupra operatorului regional, analog celui pe care îl exercită asupra propriilor servicii,

excluderea expresă din sfera incompatibilităților prevăzute pentru funcția exercitată de primar a calității de reprezentant al unității administrativ-teritoriale în adunările generale ale acționarilor sau asociaților unui operator regional.

 Toate acestea vor fi supuse dezbaterii de către Filiala Județeană Constanța a Asociaţiei Comunelor din România în şedinţa ordinară de lucru a Adunării Generale a Asociaţiei Comunelor din România, care va avea loc în perioada 16-19 februarie 2014 la București.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *