Apariție la Editura Institutului Biblic: Scoliile lui Evagrie Ponticul la Pilde și Ecclesiast

La Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă a Patriarhiei Române a apărut recent lucrarea Scolii la Pilde și la Ecclesiast. Aceasta cuprinde adnotările făcute de scriitorul bisericesc Evagrie Ponticul pe marginea celor două cărți biblice.

Traducerea textelor din greaca veche a fost realizată de Ierom. Agapie Corbu. În studiul introductiv, acesta precizează că actuala traducere reprezintă prima etapă în editarea integrală a lucrărilor exegetice evagriene, ale căror ediții critice se află în curs de elaborare.

În Cuvântul înainte al cărții este subliniat aspectul hristologic al tâlcuirilor lui Evagrie Ponticul și faptul că exegeza sa biblică este una profund ancorată în ascetica și mistica monastică, identificând uimitoare referințe la războiul nevăzut al sufletului pe calea desăvârșirii și nepătimirii.

Evagrie s-a născut în jurul anului 345 în cetatea Iberilor din Pont, fiind fiu al episcopului local. A fost hirotesit citeţ de Sfântul Vasile cel Mare, hirotonit diacon de Sfântul Grigorie de Nyssa şi arhidiacon de Sfântul Grigorie Teologul, pe atunci Episcop de Nazianz. În anul 379 l-a urmat pe acesta din urmă la Constantinopol.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *