Apă la Sibioara, doar promisiuni

La nici 30 de km de municipiul Constanţa locuitorii satului Sibioara (comuna Lumina) trăiesc ca acum sute de ani: fără reţea de alimentare cu apă aducându-şi apă cu găleata fie de la vreun vecin care are fântână, fie de la robinetul cu apă de lângă biserică (robinet ce acum este şi stricat). De-a lungul timpului autorităţile locale au promis oamenilor că vor avea apă dar…au rămas doar promisiunile. „Am promis pentru că, la rândul nostru, aveam promisiuni ferme că vom avea bani pentru realizarea unei reţele de alimentare cu apă. Dar şi eu, şi locuitorii de la Sibioara am rămas cu promisiunile. Erau mai mult decât ferme, este şi adjudecată licitaţia privind lucrările”, ne-a spus primarul comunei Lumina, Dumitru Chiru. Paradoxal dar chiar aşa este. Pe site-ul licitaţiilor publice, SEAP, am găsit următorul anunţ postat anul trecut:

CONTRACT NR: 3053 / 20.03.2013
OBIECT: Infiintare retele alimentare cu apa potabila pentru localitatea Sibioara, Comuna Lumina, Judetul Constanta
VALOARE: 7.101.460 RON
ATRIBUIT: SC ROMDA SALES SRL 
RO27616526 Aleea Buhusi , nr.5, bucuresti, 032566, Bucuresti

Nr. anunt atribuit / Data atribuire: 171534 / 30-07-2013
Nr. anunt participare / Data publicare: 340565 / 2012-12-05 10:06:00

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA 
COMUNA LUMINA 
Adresa: Com. Lumina, Jud. Constanta, Strada Mare, nr.170, Localitatea: Lumina, Cod postal: 907175, Constanta, Romania, Email: primarialumina@yahoo.com, Tel.: 0241/251828, Fax: 0241251747

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA 
II.1) Denumire contract Infiintare retele alimentare cu apa potabila pentru localitatea Sibioara, Comuna Lumina, Judetul Constanta
II.2) Obiectul contractului Valoarea estimata fara TVA este 7.982.086 lei fara TVA, din care proiectarea (PT+DE+CS+asistenta tehnica) in valoare de 150.120 lei, fara TVA.
Infiintare retele alimentare cu apa potabila pentru localitatea Sibioara, Comuna Lumina, Judetul Constanta,
Dupa caz fara a se limita la:
Alimentare cu apa:
•reabilitarea conductelor de alimentare cu apa;
•extinderea sistemelor de alimentare cu apa;
•contorizarea consumatorilor din sistemul de alimentare cu apa; •prevederea unor noi statii de pompare in cadrul sistemelor de alimentare cu apa;
•reabilitarea statiilor de pompare din cadrul sistemelor de alimentare cu apa;
•reabilitarea rezervoarelor pentru inmagazinarea apei;
•prevederea unor noi rezervoare pentru inmagazinarea apei;
II.3) Tip contract Lucrari
II.4) CPV 45232150-8 – Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
II.5) Criteriu de atribuire Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
II.6) Invitatie de participare 340565/05.12.2012 10:06

Sectiunea III: ATRIBUIRE 
III.1) Numar de oferte primite 6
Valoare estimata totala 7.982.086 RON
III.2) Lista contracte

Contract Valoare
3053 / 20.03.2013 7.101.460 RON
Castigator CUI Adresa
SC ROMDA SALES SRL 
RO27616526 Aleea Buhusi , nr.5, bucuresti, 032566, Bucuresti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *