Angajări la primăria Corbu

În conformitate cu prevederile art. 57 din Legea 188/1999 (r2) privind Statutul Functionarilor Publici, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Hotararii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, Primaria comunei Corbu, judetul Constanta, organizeaza in perioada02–03.09.2013 concurs pentru ocuparea a 2 funcţii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu , astfel:

2 posturi Inspector clasa I , grad profesional asistent,

Compartiment Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara

Condiţii specifice :

– studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă

– vechime minima de 1 ani in specialitatea studiilor

– cunostinte de operare calculator – nivel mediu

Concursul se va desfasura la sediul Primariei Corbu astfel:

– 02.09.2013, ora 10 – proba scrisa

– 03.09.2013, ora 12 – interviul

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de Art. 54 din Legea nr. 118/1999 republicata (r2) privind Statutul Functionarilor Publici.

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune până la data de 19.08.2013, orele 14.00 , la sediul Primăriei comunei Corbu .

Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute de Art. 49 alin (1) din Hotararea Guvernului nr. 611/2008.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *