AMCOR organizează o nouă sesiune de atestare/reatestare naţională

Asociaţia Consultanţilor în Management din România (AMCOR) organizează o nouă sesiune de atestare şi reatestare a firmelor membre în perioada 18 – 19 martie 2014. Sesiunea de atestare şi reatestare va avea loc la sediul Asociaţiei, din Bucureşti.
AMCOR este singura asociaţie profesională din România care acordă un atestat profesional firmelor de consultanţă şi training în management, valabil 3 ani de la momentul obţinerii.
Procedura de atestare/reatestare este organizată după modelul promovat la nivelul pieţei europene de consultanţă şi are ca obiectiv dezvoltarea profesionalismului pe piaţa din România. Procedura de atestare (creată după standardele Federaţiei Europene a Asociaţiilor din Consultanţă) este una riguroasă, construită pe trei paliere: cel al eticii, cel al logisticii şi cel al know-how-ului deţinut de firma candidată.
Această sesiune de atestare/reatestare se adresează firmelor de consultanţă în management şi trainning şi reprezintă un mijloc prin care Asociaţia le oferă jucătorilor de pe piaţă oportunitatea de a obţine acea valoarea adăugată necesară pentru a face o diferenţă în consolidarea pieţei emergente în domeniul consultanţei în management din România.
Procedura de Atestare Naţională a fost dezvoltată pe de o parte pentru a satisface dorinţa clienţilor de diferenţiere a firmelor de consultanţă în management care activează pe piaţa de business din România, iar pe de altă parte, Amcor dorea să fie mai selectivă în ceea ce priveşte calitatea firmelor membre (atestând doar firmele care pot dovedi activitatea şi proiectele efectuate în domeniul consultanţei în management)”, Norbert Hoeckl, membru al comisiei de atestare AMCOR.
În prezent peste 80% dintre firmele de consultanță membre AMCOR au parcurs procedura de atestare/reatestare şi deţin statutul de „membru atestat, (http://amcor.ro/menu/Atestare-naţionala.html).
„Procesul de Atestare Naţională implementat de AMCOR este o modalitate corectă şi reală privind modul de funcţionare al unei firme de consultanţă şi instruire. Prin acest proces se certifică faptul că respectiva firmă indeplineşte condiţiile minime pentru a furniza servicii de calitate clienţilor săi. Verificarea atât a calităţii şi suficienţei resursei umane din firmă precum şi a calităţii proiectelor care sunt implementate de respectiva firmă este o certificare a solidităţii firmei şi a modului său de lucru. De asemenea echipa de atestare este formată din specialişti recunoscuţi în branşă. Pentru noi, Atestarea Natională a însemnat o îmbunătăţire a modului de lucru, o creştere a responsabilităţii faţă de serviciile oferite precum şi un plus de imagine”- testimonial membru Atestat AMCOR.
După parcurgerea procedurii de atestare, consultanţii seniori din firmă ce îndeplinesc condiţiile preliminare referitoare la experienţă şi educaţie, pot aplica pentru titlul de CMC, Certified Management Consultant (cea mai importantă distincţie în profesia de consultant în management). În prezent, 34 de colegi deţin titlul de CMC.
Sesiunile de atestare/reatestare şi de certificare/recertificare desfăşurate de AMCOR contribuie la  construirea unui climat de profesionalism şi de etică pe piaţa de consultanţă din România.
Ghidul de întocmire a dosarului pentru atestarea naţională este disponibil la următorul link http://amcor.ro/menu/Atestare-naional/Cum-m-atest-naional.html.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *