A fost deschis apelul aferent tipului de proiect infrastructuri de cercetare pentru instituții publice de CD/universități

În data de 21.08.2018, ora 09.00 s-a deschis în platforma electronică MySMIS, apelul pentru depunerea proiectelor de infrastructuri de cercetare pentru instituții publice de CD/universități, aferent Acțiunii 1.1.1 Mari infrastructuri de CD. Acest apel este de tip competitiv.

În cadrul acestui apel, se vor finanţa proiectele de infrastructuri publice din ROADMAP-ul național.

Prin acest tip de proiect se urmăreşte creșterea capacității de cercetare a instituțiilor publice de cercetare, prin sprijinirea participării la infrastructurile de  cercetare de interes european din Roadmap-ul aprobat de Forumul de Strategie Europeană privind Infrastructurile de Cercetare (European Strategy  Forum on Research Infrastructures – ESFRI) și prin crearea sau modernizarea unor infrastructuri de interes național sau regional, astfel cum au fost selectate în Roadmap-ul național al infrastructurilor de cercetare din România 2017-2027, aprobat prin Ordinul ministrului cercetării și inovării nr. 624/03.10.2017.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *