Şedinţă a CL Cernavodă

citeste mai mult
Astăzi, aleşii locali din Cernavodă se întrunesc în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Loca. Iată care este ordinea de zi:

1

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statutului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului oraşului Cernavoda şi serviciile publice locale înfiinţate în subordinea Consilului Local Cernavoda

2

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru spitalul orăşenesc Cernavoda

3

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificãrii  bugetului de venituri şi cheltuieli şi a listelor de investiţii pe anul 2013

4

Proiect de hotărâre în vederea completãrii HCL nr.47/30.07.2012 privind aprobarea premiului „Nunta de Aur”
5 Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere a locuinţei tip ANL situată în str. 24 Ianuarie nr. 4, ap. 18, oraş Cernavoda, jud. Constanţa
6 Proiect de hotărărâre în vederea completării Anexei HCL nr.278/28.11.2011 privind aprobarea atestării aparenţei la patrimoniul privat al Oraşului Cernavoda a următoarelor imobile construcţii,conform tabelului Anexa în vederea inventarierii în patrimoniul privat al Oraşului Cernavoda
7 Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de achiziţii produse, servicii şi lucrări la nivelul Utilităţi Publice- Gospodăria Comunală S.R.L
8 Proiect de hotărâre privind modificarea Anexa nr. 11 la HCL 162/26.11.2012
9 Proiect de hotărâre  aprobarea  destinaţiei terenului pentru grădini şi închirierea acestuia, în suprafaţă de 950 mp, situat în strada Canalului (lângă S.C. Lessoplast S.R.L.)
10 Proiect de hotărâre privind aprobarea destinaţiei de teren pentru prestări servicii a suprafeţei de 45 mp, situat în intersecţia străzii Avram Iancu cu strada Salcâmului, în continuarea suprafaţa de 100 mp cu aceeaşi destinaţie
11 Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 34023/22.12.2011 pentru terenul situat în strada Canalului-zona Argos- servicii şi parcare auto – maşini grele
12 Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unei suprafeţe de teren, pentru amenajarea unei terase, situata în spatele blocului P1C, strada Crişan, conform planului se situaţie anexa
13 Proiect de hotărâre privind aprobarea de ajutoare pentru energia termică în conformitate cu OUG 70/31 august 2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece 2013-2014
14 Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului local de producere, transport si distributie pentru energia termica furnizata populatiei prin sistem centralizat din Orasul Cernavoda, judetul Constanta
15 Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului local de facturare pentru energie termică furnizata populaţiei prin sistem centralizat din Oraşul Cernavoda, judeţul Constanţa
16 Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii actului adiţional la contractul de concesiune nr. 20810/10.01.2008
17 Proiect de hotarare privind aprobarea destinaţiei şi concesiunii terenului din Str. Nicolae Titulescu, LOT1, pentru amplasarea unei staţii de distribuţie gaz petrolier lichefiat
18 Proiect de hotãrâre privind aprobarea stabilirii destinaţiei pentru construcţie balcon a terenului cu suprafaţa de 13 mp din str. Seimeni, nr.2, Bl.H6, ap.39, si aprobarea concesionării lui
19 Proiect de hotărâre privind aprobarea atestarii apartenentei la Patrimoniul Orasului Cernavoda si inventarierea suprafetei totale de 13037,25 mp teren
20 Proiect de hotărâre privind aprobarea preluarii de către Oraşul Cernavoda, în administrarea Consiliului Local a terenului în suprafaţa de 123770 mp pe care se află dispozitivul de linii (linia 809 Saligny Est – Cernavoda Oraş şi liniile din staţia Cernavoda Oraş) în vederea amenajarii zonei respective prin înaltarea şi consolidarea digului Canalului Dunăre Marea Neagră
21 Proiect de hotărâre privind aprobarea evaluării unor terenuri din zona industrală „Port Nord” Cernavoda
22 Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor terenuri atestate în domeniul privat al oraşului Cernavoda
23 Proiect de hotărâre privind aprobarea rapoartelor de evaluare pentru imobilele – terenuri aprobate spre vânzare
24 Proiect de hotărâre privind aprobarea destinaţiei unor tereneuri din intravilanul oraşului pentru investiţii construcţii, panouri fotovoltaice, prestări servicii de mica industrie şi comerţ
25 Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier local
26 Proiect de hotărâre privind validarea mandatului consilierului local Drăghici Mădălin

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *